eCall: varsling av trafikkulykker

eCall er et felles europeisk nødmeldingssystem for varsling av trafikkulykker. Systemet skal installeres i personbiler og lette varebiler som er typegodkjent etter 31. mars 2018. Som en 2-årig prøveordning har Regjeringen besluttet at brannvesenets 110-sentraler skal være mottakssentral for eCall i Norge. Operatørene ved 110-sentralen sørger for å varsle alle nødetatene etter behov.

eCall er utviklet for å spare dyrbare sekunder i en trafikkulykke. Dersom en bil med eCall havner i en trafikkulykke, aktiveres eCall automatisk. Da ringer systemet i kjøretøyet det europeiske nødnummeret 112, som i Norge vil rutes til brannvesenets 110-sentraler.

Ved oppringing overføres data fra kjøretøyet (tidspunkt, posisjon, type kjøretøy, osv.), samtidig som at en taleforbindelse etableres mellom kjøretøyet (passasjer) og nødmeldesentralen. Kjøretøyets nøyaktige posisjon angis ved å bruke GPS, EGNOS og Galileo.

Dersom du er vitne til en trafikkulykke kan du også utløse eCall manuelt ved å trykke på en SOS-knapp inne i bilen. 110-sentralene mottar imidlertid mange feilalarmer, fordi mange trykker på SOS-knappen uten å vite at de utløser et nødanrop. Dette fører til unødvendige utrykninger og er ressurskrevende for nødetatene. DSB anmoder derfor alle bileiere med eCall om å ikke trykke på SOS-knappen med mindre de er i en reell nødsituasjon.

På europeisk nivå er det estimert at eCall vil kunne redusere nødetatenes responstider med 40% i urbane strøk og 50% på landsbygden, som vil redusere antall dødsulykker med minst 4% og alvorlige ulykker med 6%.

Faktaark om eCall


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.