Alt vi kan mot brann

«ALT VI KAN MOT BRANN» er en felles nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende informasjons,- og kommunikasjonstiltak.

Målet med satsningen

Målet med satsingen er å gi viktig kunnskap til risiko- og målgrupper som skal bidra til redusert risiko for brann, og at risiko- og målgruppene skal oppleve informasjonen om brannsikkerhet fra myndighetene og andre aktører som samordnet, helhetlig og målrettet.

Hva etter 2020?

Satsingen "Alt vi kan mot brann" er en oppfølging av Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet 2013-2020. Strategiperioden løper ut 31. desember 2020, og i den forbindelse er det nå en prosess for å diskutere hva som skal være veien videre. DSB og samarbeidspartnere har invitert en rekke ulike aktører til å gi innspill. Følg linken under dersom du ønsker å gi innspill til hvordan kommunikasjon og holdningsskapende arbeid kan bidra til økt brannsikkerhet i årene fremover:

Gi innspill til kommuniksjon om brann etter 2020

Kampanjer

Et av virkemidlene til Nasjonal koordineringsgruppe for brannsikkerhet er kampanjer. På kampanjesiden kan du se en oversikt over kampanjene knyttet til satsningen "Alt vi kan mot brann".

Rapporter og undersøkelser 

>> DBO-rapport Delevaluering av Nasjonal kommunikasjonsstrategi (utført av BDO, 2018/2019) 
>> Komfyrvaktkampanjen 2019 - DSB-rapport, sammenstilling av flere undersøkelser
>> Komfyrvaktkampanjen 2018 - DSB-rapport, sammenstilling av flere undersøkelser.
>> Komfyrvaktkampanjen 2017 - DSB-rapport, sammenstilling av flere undersøkelser. 
>> 2016 Ikke arrangert større kampanje, ingen evaluering 
>> FNs eldredag 1. oktober 2015 / Kjøkkenpraten - DSB-rapport, sammenstilling av flere undersøkelser. 
>> FNs eldredag 1. oktober 2014 / Eldre og fokus på komfyrvakt:
>>Befolkningsundersøkelse (utført av Dinamo/YouGov)
>>Undersøkelse blant deltakerne (utført av DSB) 

>> Nullmåling 2014_- en sammenstilling av flere undersøkelser

Bakgrunnen for "Alt vi kan mot brann"

Ulike aktører gjennomfører i dag mye informasjons- og kommunikasjonsarbeid på området brannsikkerhet. For å gjøre effekten av informasjon- og kommunikasjonsarbeidet større, og for å nå målsettingen om en reduksjon av antall omkomne og antall branner, kom behovet for at de ulike aktørene samordner seg og informerer og kommuniserer mer målrettet mot gruppene som er mest utsatt for brann.

Det ble utarbeidet en Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet gjeldene for 2013- 2020, hvor det viktigste enkelttiltaket som ble foreslått, var å opprette en nasjonal koordineringsgruppe bestående av sentrale aktører på området brannsikkerhet. Gruppen ble opprettet våren 2014 og satsningen ble lansert samme år, på FNs eldredag 1. oktober, med en komfyrvaktkampanje rettet mot eldre som bor hjemme og deres pårørende.

Den nasjonale koordineringsgruppa står som hovedansvarlig for satsingen «Alt vi kan mot brann», og skal bidra til å koordinere og samordne informasjon og kommunikasjon på brannområdet. En målsetting med satsningen «Alt vi kan mot brann» er at den skal fungere som en overbygning for nye og nåværende informasjonskampanjer. Satsningen er en direkte oppfølging av Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet 2013- 2020.

Aktører bak satsningen

Bak satsingen står aktørene i den nasjonale koordineringsgruppa: DSB, Norsk brannbefals Landsforbund, Feiermesternes landsforening, Branninformasjonsforum, Det lokale eltilsyn , Sakkyndigeselskap, Nelfo, Finans Norge og Norsk brannvernforening. Gruppen ledes av DSB.

Meld deg på og støtt "Alt vi kan mot brann"

Ved å melde deg på støtter din organisasjonen intensjonen i Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet 2013-2020 slik det er spissformulert her:

Samordnet og målrettet kommunikasjon skal gi bedre brannsikkerhet i boliger.

Det betyr også at vi skal ha et spesielt fokus på de gruppene i befolkningen som er mest utsatt for brann. 

Ønsker din organisasjon å være med i satsingen kan du enkelt registrere deg her (åpner nytt vindu).

Takket være registreringen kan vi enkelt sende informasjon om aktuelle saker til de organisasjonene som deltar i kampanjen.

Bruk  også gjerne materialet vårt, det er gratis. Etter registreringen kan du selv laste det ned.

  • Materiellet til "Alt vi kan mot brann" kan benyttes av din organisasjon når det informeres om brannrisiko i boliger, om brannutstyr og riktig adferd ved brann i hjemmet.
  • Logoen til ”Alt vi kan mot brann” skal brukes sammen med budskapet, og ikke for å selge tjenester og produkter. Dersom logoen skal benyttes på brannsikkerhetsutstyr er det en forutsetning at dette utstyret følger gjeldende regler og standarder. Ta kontakt med DSBs kommunikasjonsavdeling på infodesk@dsb.no dersom du ønsker å bruke logoen.

Hvorfor delta?

Gjennom å spre kunnskap om brannrisiko og brannforebygging kan vi sammen bidra til å minske antall branner i hjemmet, og redusere antall skadde og døde i branner. Din organisasjon kan bidra til dette viktige arbeidet.

Alle organisasjoner som vil redusere antall boligbranner gjennom å motivere enkeltpersoner til å ta ansvar for egen brannsikkerhet kan delta i "Alt vi kan mot brann". Borettslag, interesseorganisasjoner, foreninger, foretak og bransjer som gjennom sine tjenester eller produkter bidrar til økt brannsikkerhet, er velkomne til å bli en del av denne satsingen. Målet er at vi gjennom "Alt vi kan mot brann" skal bidra til en mer effektiv informasjon og kommunikasjon med privatpersoner og sammen få en bedre brannsikkerhet.

 

Kontaktperson:

Inger Johanne Fjellanger inger.fjellanger@dsb.no