Sevesokonferansen 2024


Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i Tønsberg 24. september 2024. Konferansen skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll. I tillegg er konferansen en viktig møteplass for ledere, verneombud, HMS-koordinatorer i virksomheter og tilsynsmyndigheter

Kursnr.:
2024
Arrangør:
Storulykkemyndighetene
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Konferanse
Kurssted:
Quality Hotel Tønsberg
Adresse:
Ollebukta 3, 3126 Tønsberg
Meld deg på konferansen

Hovedtemaer for årets konferanse

  • Risikostyring i storulykkevirksomheter. Risikostyring favner så bredt at det kan være vanskelig å se helheten for de involverte. Vi trekker sammenhenger mellom praktisk implementering av prosessikkerhet og teoretisk forståelse for risikostyring. Innlegg blant annet fra Vysus Group og Yara Porsgrunn.
  • Ledelsens engasjement. Ledelsen er avgjørende for å kontinuerlig forbedre HMS og forhindre storulykker i en virksomhet, og er med det en viktig del av den røde tråden i HMS-arbeidet. Innlegg fra St1.
  • Læring fra hendelser. Vi tenkte det ikke var mulig, men det skjedde. Hendelser skjer, alvorlige og mindre alvorlige. Hvordan dele erfaringer, og lære av hverandre? Innlegg blant annet fra Safetec, Barents Naturgass og Arbeidstilsynet
  • Samordning av beredskap. Hvordan samordner vi vår beredskap med kommuner, nødetater og nabobedrifter for å redusere konsekvenser av storulykker? Innlegg blant annet fra Glencore Nikkelverk og DSB

>> Detaljert program (vil oppdateres)

Programmet er utarbeidet av programkomitéen bestående av representanter fra Vysus Group, Yara Porsgrunn, St1, Glencore Nikkelverk, Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Tid og sted

Konferansen avholdes på Quality Hotel Tønsberg 24. september 2024 klokka 09:30 – 17:00.

Påmeldingsfrist

23. august

Pris

Konferansepris uten overnatting: 1850,-

Prisen inkluderer deltakeravgift, lunsj og pausemat.

Ved behov for overnatting fra 23. – 24. september, vennligst benytt følgende lenke. Pris: 1650,- (enkeltrom) ved bestilling før 15.august.