Administratoropplæring i RAYVN (digitalt kurs)


Kursnr.:
k4
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Nettbasert
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?

Fra 1. oktober i år byttet DSB leverandør av krisestøtteverktøy til Rayvn. På det kurset vil du lære å sette opp og konfigurere Rayvn, slik at virksomheten settes i stand til å utnytte verktøyet på best mulig måte.

Dette lærer du

På dette kurset vil du lære å konfigurere og tilpasse Rayvn. Kurset dekker ikke brukerfunksjonalitet, men konsentrerer seg om administrasjon og oppsett.

Hvem kan delta?

Kurset er i prinsippet åpent for alle, men deltakere fra Statsforvaltere, kommuner og tilsluttede virksomheter på DSBs rammeavtale vil bli prioritert. Vi anbefaler sterkt at personene som deltar på kurset er de samme som virksomhetene har valgt at skal ha det løpende ansvaret for administrasjon av verktøyet.

Slik jobber vi

Kurset er digitalt og vil foregå via Teams. For å følge undervisningen på best mulig måte er det sterkt anbefalt at alle deltakere har tilgang til en Rayvn-installasjon under kurset, samt at denne tilgangen har administratorrettigheter. DSB har ikke anledning til å bistå med dette, så det må tas med enten lokal eier av Rayvn eller Rayvn support. Det er fint om dere sørger for å ha tilgang til Rayvn på plass før kursstart.

Praktisk informasjon

1-2 dager før kurset vil deltakerne få tilsendt en invitasjon til et Teams-møte til e-posten de oppgir ved påmelding. Vi anbefaler selvsagt å legge inn kurset i kalenderen selv frem til dette, slik at dato og tidsrommet holdes av.