Miljørisikoanalyse (for kommuner invitert av Kystverket)


For å støtte kommunenes arbeid med beredskap mot akutt forurensing har Kystverket initiert et landsdekkende kompetanseløft. DSB Kurssenteret ser fram til å bistå i deler av opplæringen. Målet er å styrke miljørisikoanalysens betydning for forebygging og beredskap.

Kursnr.:
114
Arrangør:
Kystverket
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Digitalt

Sammen mot akutt forurensing

Kommunene spiller en viktig rolle i den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning, og skal sørge for nødvendig beredskap mot akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap.

Kystverkets ressurssider om temaet er tilgjengelige for alle. Her finner du både relevante krav og nyttig metodestøtte, som for eksempel revidert veileder til Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensing. DSB Kurssenterets bidrag til kurspakken består av digitale kurs om miljørisikoanalyse. Bidragene bygger på de oppdaterte ressursene lenket til over, samt lang og bred erfaring med bruksnyttig metodetrening innen risiko- og sårbarhetsanalyse.    

Vil du vite mer?

For mer informasjon om når din kommune får tilbud om Kystverkets kurspakke, kontakt gjerne lill.veronika.benjaminsen@kystverket.no. Deltakere som allerede er påmeldt kompetanseløftet i 2024 får all relevant informasjon direkte fra Kystverket.