Øvelsesplanlegging


Et intensivt kurs over tre dager som avsluttes med en praktisk spilløvelse.

Kursnr.:
K2213
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Underlandsveien 9, 1389 Heggedal
Meld deg på kurset

Om kurset

Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid forutsetter at alle involverte parter vet hva som skal gjøres og hvordan man skal handle i en krisesituasjon. En av de mest effektive måtene å tilegne seg slik kompetanse på er gjennom beredskapsøvelser. Å planlegge og gjennomføre gode øvelser er en kunst i seg selv og krever derfor opplæring. I dette kurset vil du få innsikt i og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike øvelsesformer.

Målsetting

Etter fullført kurs skal deltagere kunne:

 • Kjenne til forskjellige øvelsesformer og kunne velge øvelsesformer som er relevante for aktuelle utfordringer som kan oppstå i egen virksomhet.
 • Planlegge beredskapsøvelser og produsere verktøy for å kvalitetssikre dem.
 • Utarbeide øvelsesdirektiv med godt forankret og tydelig formulert hensikt, øvingselementer og målsettinger.
 • Forstå hvorfor evaluering og oppfølging etter øvelser er så viktig og hvordan man kan organisere slikt arbeid.
 • Forstå prosessen for evaluering og oppfølging etter øvelser.

Hvem bør delta

Den primære målgruppen for kurset er ansatte tiltenkt en rolle i sin virksomhets øvelses- eller beredskapsarbeid, og ansatte i virksomheter med tilsynsansvar, som ønsker å øke sin kompetanse og forståelse for beredskapsøvelser i praksis og teori. Kurset er aktuelt for både offentlige og private aktører, og alle sektorer vil kunne nyte godt av beredskapskompetansen kurset vil utvikle hos deltagerne.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for dette kurset. Det anbefales at deltagere på forhånd setter seg inn i DSBs grunnbok og metodehefter for øvelsesplanlegging, evaluering og lokal øvingsleder.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og praktisk gjennomføring av en beredskapsøvelse.

Innhold

 • Øvelsesformer og forarbeid til øvelsesplanlegging
 • Øvelsesdirektiv og grunnelementer
 • Dreiebok og spillmeldinger
 • Gjennomføring av øvelser
 • Evaluering og oppfølging
 • Praktisk spilløvelse

Administrative opplysninger

Kurset begynner kl. 10:00 første dag, og avsluttes på ettermiddagen kl. 1500 siste dag. Arbeid på kveldstid må medregnes som en sentral del av kurset, da planlegging av den praktiske øvelsen og veiledning fortsetter etter middag.

Dersom du ønsker overnatting før kursstart, kan du benytte deg av overnattingstilbudet ved kurssenteret. Dette har ingen tilleggskostnader. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer innenfor nærmere avtalt tidsrom. Behov for ekstra overnatting meldes i kurspåmeldingen

Kursavgiften på kr 5 320,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Spørsmål om kurset kan rettes til DSB kurssenteret, telefon 33 41 25 00 eller på e-post til kurssenteret@dsb.no.

Oppmøtekurs gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler, og smittesituasjonen i tiltakene kan endres fram til kursstart. Ting kan endres fort, men vi i DSB vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør. Av smittevernhensyn har vi et tak på 20 deltakere. Vi anbefaler derfor tidlig påmelding. Ved skjerpet smittevern får du tilbud om å delta på kurset digitalt.