Øvelsesplanlegging


I dette kurset vil du få innsikt i og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike øvelsesformer.

Kursnr.:
K2211
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Digitalt
Meld deg på kurset

Om kurset

Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid forutsetter at alle involverte parter vet hva som skal gjøres og hvordan man skal handle i en krisesituasjon. En av de mest effektive måtene å tilegne seg slik kompetanse på er gjennom beredskapsøvelser. Å planlegge og gjennomføre gode øvelser er en kunst i seg selv og krever derfor opplæring. I dette kurset vil du få innsikt i og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike øvelsesformer.

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs:

  • Kjenne til forskjellige øvelsesformer og kunne velge øvelsesformer som er relevante for aktuelle utfordringer som kan oppstå i egen virksomhet
  • Planlegge beredskapsøvelser og produsere verktøy for å kvalitetssikre dem
  • Utarbeide øvelsesdirektiv med godt forankret og tydelig formulert hensikt, øvingselementer og målsettinger
  • Forstå hvorfor evaluering og oppfølging etter øvelser er så viktig og hvordan man kan organisere slikt arbeid

Hvem bør delta

Den primære målgruppen for kurset er ansatte tiltenkt en rolle i sin virksomhets øvelses- eller beredskapsarbeid, og ansatte i virksomheter med tilsynsansvar, som ønsker å øke sin kompetanse og forståelse for beredskapsøvelser i praksis og teori. Kurset er aktuelt for både offentlige og private aktører, og alle sektorer vil kunne nyte godt av beredskapskompetansen kurset vil utvikle hos deltagerne.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for dette kurset. Det anbefales at deltagere på forhånd setter seg inn i DSBs grunnbok og metodehefter for øvelsesplanlegging, evaluering og lokal øvingsleder

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Vi deler inn i grupper på forhånd og setter opp digitale grupperom.

Innhold

  • Øvelsesformer og forarbeid til øvelsesplanlegging
  • Øvelsesdirektiv og grunnelementer
  • Dreiebok og spillmeldinger
  • Gjennomføring av øvelser
  • Evaluering og oppfølging

Administrative opplysninger 

Kurset begynner kl. 09:00 første dag, og avsluttes kl. 14:00 begge dager. Det er e-læringsverktøyet Moodle Workplace og webinarløsningen Big Blue Button som brukes til digital gjennomføring av kurset. Du vil få tilsendt lenke til det virtuelle møterommet på morgenen kursdagen.

Det er viktig at nettleseren din er oppdatert. Webinarløsningen fungerer aller best i Chrome, men Microsoft Edge og Safari virker også. Internet Explorer har vi dessverre dårlig erfaring med. Vi anbefaler alle på forhånd teste ut lyd, video og skjerm i en privat økt (du er den eneste i økten) for sjekke at det tekniske er OK før kurset.

Kursavgiften er pt kr. 3 690. 

Spørsmål om kurset kan rettes til DSB kurssenteret, telefon 33 41 25 00 eller på e-post til kurssenteret.