Instruktørkurs Nødnett og øvelsesplanlegging


Bruker du Nødnett, har en opplæringsfunksjon og skal i gang med planlegging og gjennomføring av øvelser der bruk av Nødnett står sentralt? Da vil dette kurset gi deg kompetansen du trenger for å bli øveklar.

Kursnr.:
K2238
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Underlandsveien 9, 1389 Heggedal
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?

For å sikre effektiv, riktig og trygg bruk av Nødnett er det viktig at alle brukere har nødvendig opplæring. Som bruker av Nødnett skal du som minimum ha gjennomført et brukerkurs i henhold til DSBs retningslinjer for opplæring. Ved å delta på dette kurset vil du som er Nødnett-bruker med ansvar for opplæring og øving, også få økt kompetanse til å utnytte all funksjonalitet i Nødnett. I tillegg vil du få bedre forutsetninger til å forsterke og utvikle samhandlingen med andre brukere, både i egen organisasjon og på tvers av organisasjoner.

Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid forutsetter at alle involverte vet hva som skal gjøres og hvordan i en krisesituasjon. En av de mest effektive veiene til slik kompetanse er jevnlige beredskapsøvelser. Å planlegge og gjennomføre gode øvelser er en kunst i seg selv. Dette krever opplæring. Kurset gir deg innsikt i og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike øvelsesformer. Gjennom diskusjoner og erfaringsutveksling med andre vil du få innsikt i typiske fallgruver og suksessfaktorer ved arbeidet.

Tredagerskurset er en kombinert, komprimert og tidseffektiv utgave av instruktørkurs Nødnett og kurs i øvelsesplanlegging som vanligvis varer i to til tre dager hver.

Dette lærer du

Målet med kurset er at du skal kunne:

  • Ha kunnskap om sambandsreglement og samvirke i Nødnett
  • Ha grunnleggende forståelse av Nødnett i bruk, herunder tjenester, funksjonalitet og oppbygging
  • Betjene Nødnett-terminal og kommunisere i Nødnett
  • Ha forståelse for egen rolle i Nødnett og ha respekt for reglement og prosedyrer
  • Kjenne til forskjellige øvingsformer og kunne velge former som er relevante og aktuelle for egen organisasjon
  • Planlegge beredskapsøvelser og forstå nytteverdien av et godt forankret øvingsdirektiv med tydelig formulert hensikt, velvalgte øvingselementer og evaluerbare målsettinger
  • Produsere verktøy som dreiebok og spillmeldinger for å gjennomføre øvelser i tråd med hensikten
  • Forstå hvorfor evaluering og oppfølging etter øvelser er så viktig og hvordan du kan organisere slikt arbeid

Hvem kan delta?

Kurset er aktuelt for deg som bruker eller ønsker å ta i bruk Nødnett i din virksomhets øvelses- og beredskapsarbeid. Kurset er også aktuelt for deg som jobber i virksomheter med tilsynsansvar, og som ønsker å øke egen forståelse for Nødnett, samt beredskapsøvelser i teori og praksis. Interesserte fra alle typer sivile virksomheter i offentlig, privat eller frivillig sektor kan delta. Du trenger ingen forkunnskaper, men du bør ha gjennomført brukerkurs i Nødnett i egen organisasjon.

Slik jobber vi

I kurset veksler vi mellom innledninger om spesifikke tema, diskusjoner og gruppearbeid. Vi tilrettelegger for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling underveis. Ved DSB Kurssenteret er vi opptatt av at kursdeltakere også får anvendt teorien som presenteres. Kurset bygger derfor opp til en praktisk spilløvelse som gjennomføres siste kursdag.

Praktisk informasjon

Kurset begynner kl. 10:00 første dag, og avsluttes kl. 15:00 siste dag. Arbeid på kveldstid må medregnes som en sentral del av kurset, da planlegging av den praktiske øvelsen og veiledning fortsetter etter middag.

Kursavgiften på kr 5 320,- eks. mva. inkluderer måltider og overnatting. De gjeldende prisene for kurs ved DSB Kurssenteret er bevisst satt lavt. Vi oppfordrer alle kursdeltakerne som kan til å benytte seg av overnattingstilbudet for å etablere nettverk og utveksle faglige erfaringer og kunnskap under kursoppholdet i Heggedal.

Behov for overnatting før kursstart meldes i kurspåmeldingsskjema. Dette har ingen tilleggskostnader, men forutsetter ledig kapasitet.

Spørsmål rettes til DSB Kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00.

Velkommen til kurs!