Krisehåndtering og stabsarbeid


Det er aldri et spørsmål om krisen inntreffer, men når. I dette kurset lærer du hvordan du blir bedre forberedt på å håndtere den neste krisen.

Kursnr.:
K2310
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Heggedal
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?
Historien har vist at måten en krise håndteres helt i starten, har avgjørende betydning for hvordan krisen utvikler seg videre. Hva som utfordrer oss og verdier som liv, helse, miljø, kritiske funksjoner, omdømme og leveranser er alltid i endring. Noen farer og trusler er kjente. Andre erfarer vi at gjør seg stadig mer gjeldende. I tillegg vil vi alltid bli overrasket og overrumplet av situasjoner vi ennå ikke har forestilt oss. Fast ligger likevel kunnskapen om at alle virksomheter kan rigges for å bedre kunne forebygge, begrense og håndtere konsekvensene av kriser som kan – og vil – oppstå.

Dette kurset er for deg som vil utvikle din kompetanse på hvordan virksomheter bedre kan beskytte og ivareta folk, verdier og tjenester under kriser. Under kurset ser vi nærmere på hvordan organisering av kriseledelse og/eller krisestab (heretter 'stabsarbeid') kan bidra til mer effektiv krisehåndtering. Gjennom tre kursdager, med mat og overnatting hos DSB Kurssenteret, vil du ha bedre forutsetninger for å forstå og mestre ulike roller, ansvar og funksjoner i håndteringen av større uønskede hendelser med stort konsekvenspotensiale som kan ramme egen virksomhet.

Dette lærer du Målet med kurset er at du skal kunne:

  • Forstå grunnleggende forutsetninger og prinsipper for beredskap og krisehåndtering
  • Organisere roller, ansvar og støttefunksjoner i stabsarbeid og ha øvd på dette i praksis
  • Ha innsikt i hvordan stress, usikkerhet og tidspress påvirker beslutninger
  • Ta gode grep for å sikre felles situasjonsforståelse og effektiv ressursbruk
  • Vite hva god intern og ekstern kommunikasjon innebærer
  • Forstå verdien av samvirke med andre private eller offentlige aktører

Hvem kan delta?
Kurset er aktuelt for deg som har eller kan få en rolle i krisehåndtering i egen virksomhet. Ansatte fra alle typer sivile virksomheter i offentlig, privat eller frivillig sektor, som helse, forvaltning, utdanning/forskning, kultur, idrett, samferdsel, industri, oppvekst, kommunikasjon, handel, sikkerhet og lignende, kan ha stort utbytte av kurset. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta.

Slik jobber vi
I kurset veksler vi mellom innledninger om spesifikke tema, diskusjoner og gruppearbeid. Vi tilrettelegger for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling underveis. Ved DSB Kurssenteret er vi opptatt av at kursdeltakere også får anvendt teorien som presenteres. Kurset bygger derfor opp til en praktisk øvelse i stabsarbeid som gjennomføres siste kursdag.

Praktisk informasjon
Kurset begynner kl. 10:00 første dag, og avsluttes med lunsj kl. 11:30 siste dag.

Kursavgiften er på kr 6 650,- eks. mva. som inkluderer måltider og overnatting. De gjeldende prisene for kurs ved DSB Kurssenteret er bevisst satt lavt. Vi oppfordrer alle kursdeltakerne som kan til å benytte seg av overnattingstilbudet for å etablere nettverk og utveksle faglige erfaringer og kunnskap under kursoppholdet i Heggedal.

Behov for overnatting før kursstart meldes i kurspåmeldingsskjema. Dette har en tilleggskostnad på kr 500,- men forutsetter ledig kapasitet. Spørsmål rettes til DSB Kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00.

Velkommen til kurs!