Intensivgrunnkurs i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen


Dette kurset gir deg en innføring i hvordan utarbeide helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for en kommune.

Kursnr.:
K2201
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Digitalt
Meld deg på kurset

Om kurset

De fleste uønskede hendelser og kriser håndteres av kommunen. Kommunenes sentrale rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap tydeliggjøres i Forskrift om kommunal beredskapsplikt. Gjennom forskriftens § 2 er kommunene pliktet til å gjennomføre helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser. En risiko- og sårbarhetsanalyse skal danne grunnlaget for kommunens arbeid med å redusere risiko og sårbarhet, styrke beredskapen og bedre evnen til krisehåndtering i kommunen.

I løpet av kurset vil du lære hvordan du skal gjennomføre de tre fasene av en ROS-analyse: planlegging/organisering, gjennomføring, og oppfølging. Kurset er basert på DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (2014).

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs:

 • Kjenne til DSBs metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Forstå begreper og konsepter brukt i risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Kunne gjennomføre analyse av uønskede hendelser ved bruk av DSBs ROS-analyseskjema
 • Kunne planlegge prosess for ROS i egen virksomhet, inklusivt arbeid i forkant og etter analysearbeidet
 • Være kjent med utfordringer i fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde på bakgrunn av ROS-analyser

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er kommunalt ansatte som skal arbeide med risiko- og sårbarhetsanalyser, samt ansatte hos statsforvaltere som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.  

Innhold

 • Sentrale begreper og konsepter i ROS-arbeid
 • ROS-prosessen i faser og trinn med utgangspunkt i DSBs veileder
 • Forarbeid til ROS-analyse
 • Gjennomgang av analyseskjema med praktisk gruppearbeid
 • Hvordan fremstille et risiko- og sårbarhetsbilde
 • Oppfølging etter ROS-analyse

Administrative opplysninger

Kurset begynner kl. 09:00 første dag, og avsluttes kl. 14:00 begge dager. Det er e-læringsverktøyet Moodle Workplace og webinarløsningen Big Blue Button som brukes til digital gjennomføring av kurset. Du vil få tilsendt lenke til det virtuelle møterommet på morgenen kursdagen.

Det er viktig at nettleseren din er oppdatert. Webinarløsningen fungerer aller best i Chrome, men Microsoft Edge og Safari virker også. Internet Explorer har vi dessverre dårlig erfaring med. Vi anbefaler alle på forhånd teste ut lyd, video og skjerm i en privat økt (du er den eneste i økten) for sjekke at det tekniske er OK før kurset.

Kursavgiften er pt kr. 3500. Avgiften vil indeksreguleres i løpet av første kvartal 2022.

Spørsmål om kurset kan rettes til DSB kurssenteret, telefon 33 41 25 00 eller på e-post til kurssenteret.