Helhetlig ROS i kommunen


Dette kurset gir deg en innføring i hvordan utarbeide helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for en kommune.

Kursnr.:
K2206
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Underlandsveien 9, 1389 Heggedal
Meld deg på kurset

Om kurset

De fleste uønskede hendelser og kriser håndteres av kommunen. Alle norske kommuner plikter å gjennomføre helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser. Det kommunale ansvaret er utdypet i Forskrift om kommunal beredskapsplikt. En risiko- og sårbarhetsanalyser gir et godt grunnlag for kommunalt beredskapsarbeid og krisehåndtering.

I løpet av kurset vil du lære hvordan du skal gjennomføre de tre fasene av en ROS-analyse: planlegging/organisering, gjennomføring, og oppfølging. Kurset er basert på DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (2014).

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs:

 • Kjenne til DSBs metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Forstå begreper og konsepter brukt i risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Kunne gjennomføre analyse av uønskede hendelser ved bruk av DSBs ROS-analyseskjema
 • Kunne planlegge prosess for ROS i egen virksomhet, inklusivt arbeid i forkant og etter analysearbeidet
 • Være kjent med utfordringer i fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde på bakgrunn av ROS-analyser

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er kommunalt ansatte som skal arbeide med risiko- og sårbarhetsanalyser, samt ansatte hos statsforvaltere som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.  

Innhold

 • Sentrale begreper og konsepter i ROS-arbeid
 • ROS-prosessen i faser og trinn med utgangspunkt i DSBs veileder
 • Forarbeid til ROS-analyse
 • Gjennomgang av analyseskjema med praktisk gruppearbeid
 • Hvordan fremstille et risiko- og sårbarhetsbilde
 • Oppfølging etter ROS-analyse

Administrative opplysninger

Kurset begynner med lunsj kl. 1200 første dag, og avsluttes med lunsj kl. 1200 siste dag. Det må påregnes noe arbeid etter middag første og andre kursdag.

Kursavgiften på kr 5 320,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell. 

Dersom du ønsker overnatting før kursstart, kan du benytte deg av overnattingstilbudet ved kurssenteret. Dette har ingen tilleggskostnader. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer innenfor nærmere avtalt tidsrom. Behov for ekstra overnatting meldes i kurspåmeldingen

Spørsmål om kurset kan rettes til DSB kurssenteret, telefon 33 41 25 00 eller på e-post til kurssenteret@dsb.no.

Oppmøtekurs gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler, og smittesituasjonen i tiltakene kan endres fram til kursstart. Ting kan endres fort, men vi i DSB vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør.

Av smittevernhensyn har vi et tak på 20 deltakere. Vi anbefaler derfor tidlig påmelding. Ved skjerpet smittevern får du tilbud om å delta på kurset digitalt.