Hva innebærer dagens forventninger til kommunen som samfunnssikkerhetsmyndighet?


Samfunnet preges i økende grad av hybride hendelser og trusler. Hvordan vil fremtidens risikobilde kunne påvirke måter vi jobber med kommunal beredskap på? Gjennom fagdagen trekkes det frem aktuelle tema knyttet til kommunalt beredskapsarbeid. Fagdagen ønsker å fremheve kommunens styrker og muligheter ved ansvaret for kommunal beredskapsplikt.

Kursnr.:
K2216
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
DSB
Meld deg på kurset

Tema for dagen

Vi inviterer til faglig påfyll og refleksjon rundt det å jobbe med samfunnssikkerhet og beredskap i egen kommune. Det blir anledning til å stille spørsmål underveis og avslutningsvis. Programmet er satt sammen av foredrag og intervju med deltakere fra DSB der vi ønsker at deltakerne får:

  • Kjennskap til kommunen som samordningsmyndighet samt øvrige ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Vite hvordan arbeidet med samfunnssikkerhet er organisering i forvaltningen
  • Kjennskap til hvilke fagressurser en kommune kan dra veksel på under planleggingen og med tanke på at den er samordningsmyndighet
  • Innblikk i aktuelle samfunnsendringer som får innvirkning kommunal beredskapsplikt
  • Høre om aktuelle tema i ny veileder for helhetlig ROS samt hvilke endringer vil kommunen måtte ta hensyn til

Hvem kan delta?

Fagdagen er relevant for alle med ansvar og interesse for samfunnssikkerhet og beredskap i kommune-Norge. Eksempelvis vil beredskapskoordinatorer, medlemmer av beredskapsråd eller kommunal kriseledelse og kommunalt ansatte som jobber med ROS ha utbytte av tema fagdagen tar for seg. Fagdagen har også relevans for andre med ansvar for helhetlig ROS innen egne fagområder samt statsforvaltere og Sysselmesteren. Sistnevnte har tilsynsmyndighet og en viktig veilederrolle overfor kommunene og Longyearbyen lokalstyre i arbeidet med kommunal beredskapsplikt.

Program for dagen

12:00: Hva innebærer kommunens beredskapsplikt sett i lys av samordningsnivåene i forvaltningen?

12:45-13:00 Pause

13:00-13:45 Hvilke sentrale erfaringer er nyttige fra kursarbeid med kommunal beredskapsplikt?

13:45- 14:00: Pause

14:00 -15:00 Felles refleksjoner: Hvordan påvirker dagens risikobilde arbeidet med kommunal beredskapsplikt?

Praktiske opplysninger

Fagdagen foregår digitalt med start kl. 12.00 og avsluttes kl.15.00. Det er webinarløsningen Big Blue Button som brukes til digital gjennomføring. Du vil få tilsendt lenke til det virtuelle møterommet på morgenen fagdagen.

Det er viktig at nettleseren din er oppdatert. Webinarløsningen fungerer best i Chrome og Microsoft Edge, Safari virker også. Internet Explorer har vi dessverre dårlig erfaring med. Vi anbefaler alle på forhånd teste ut lyd, video og skjerm i en privat økt (du er den eneste i økten) for å sjekke at det tekniske er OK før kurset: https://test.bigbluebutton.org/

Deltakeravgiften på kr 850,- eks. mva.

Spørsmål om kurset kan rettes til DSB kurssenteret, telefon 33 41 25 00 eller på e-post til kurssenteret@dsb.no.

Velkommen!