DSB-CIM Administratorkurs


Hvordan kan virksomheten din utnytte mulighetene i beredskaps- og krisestøtteverktøyet DSB-CIM bedre? På dette kurset lærer du å være administrator for DSB-CIM i en kommune eller virksomhet.

Kursnr.:
K2315
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Heggedal
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?

Er du allerede en bruker av DSB-CIM og ønsker økt kompetanse for å kunne utøve rollen som DSB-CIM administrator vil dette kurset gi deg oversikten og grunnlaget du trenger for å komme i gang.

Dette lærer du

Målet med dette kurset er at du skal kunne:

  • Ha kompetanse til å drive lokal opplæring i bruk av DSB-CIM
  • Bekle en rolle som superbruker og yte brukerstøtte i egen organisasjon
  • Kjenne til hvordan rettigheter i DSB-CIM administreres
  • Ha opparbeidet deg ferdigheter i grunnleggende funksjonalitet og administrasjon
  • Ha innsikt i potensialet verktøyet har for samvirke internt og med eksterne/samarbeidende aktører

Hvem kan delta

Kurset er særlig relevant for deg som har en rolle som DSB-CIM administrator eller superbruker i kommuner, eller hos statsforvalterne. Kurset er også aktuelt for administratorer eller superbrukere av CIM i andre offentlige eller private virksomheter. For å delta på kurset må du ha en viss brukererfaring fra CIM-modulen for krisehåndtering. Det er en fordel om du i forkant har gjennomført DSB-CIM grunnkurs.

Slik jobber vi

I kurset legger vi opp til at du skal kunne bruke CIM aktivt underveis. Vi vil jobbe med aktuelle temaer som for eksempel:

  • Tilrettelegging og administrasjon av brukere, kontakter og ressurser
  • Strukturering av planverk og filadministrasjon innen systemet
  • Varsling, innkalling, mobilisering og rapportering
  • Utvidelsesmuligheter og tilgjengelig tilleggsfunksjonalitet

Du må ha med egen bærbar PC.

Praktisk informasjon

Kurset begynner kl. 10:00 første dag og avsluttes innen kl. 16:00 andre dag.

Kursavgiften er på kr 6 650,- eks. mva. som inkluderer måltider og overnatting. De gjeldende prisene for kurs ved DSB Kurssenteret er bevisst satt lavt. Vi oppfordrer alle kursdeltakerne som kan til å benytte seg av overnattingstilbudet for å etablere nettverk og utveksle faglige erfaringer og kunnskap under kursoppholdet i Heggedal.

Behov for overnatting før kursstart meldes i kurspåmeldingsskjema. Dette har en tilleggskostnad på kr 500,- men forutsetter ledig kapasitet.

Spørsmål rettes til DSB Kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00.

Velkommen til kurs!