CIM administrator


Du lærer å være administrator for krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en kommune eller annen selvstendig enhet.

Kursnr.:
K2217
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
DSB
Meld deg på kurset

Om kurset

CIM administratorkurs skal gi deg kompetanse i å kunne utøve funksjonen som DSB-CIM administrator i en kommune eller en annen selvstendig enhet som benytter en lignende CIM konfigurasjon.

Målgruppe

Den primære målgruppen for kurset er DSB-CIM administratorer eller superbrukere i kommuner, eller hos statsforvalterne. I tillegg kan administratorer eller superbrukere av CIM i annen offentlig virksomhet delta når det er ledige plasser.

Målsetting

Deltagerne skal etter endt kurs:

 • Ha grunnlag for å drive lokal opplæring i bruk av DSB-CIM.
 • Kunne yte brukerstøtte i egen organisasjon (superbruker).
 • Kjenne til gjeldende konfigurasjon av og rettigheter i DSB-CIM.
 • Ha opparbeidet seg ferdigheter i all grunnleggende funksjonalitet og administrasjon.
 • Ha fått innsikt i potensialet for horisontalt og vertikalt samvirke.

Forkunnskaper

Deltakerne må ha brukererfaring fra CIM-modulen for krisehåndtering. Du bør ha gjennomført "DSB-CIM grunnkurs" eller være kjent med modulene som inngår i kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med fokus på at hver deltager skal kunne bruke CIM aktivt underveis. Bærbar PC er nødvendig for å følge kurset.

Faglig kursinnhold

 • CIM oppbygging, konfigurasjon, hensikt, muligheter og begrensninger.
 • Praktisk opplæring i all funksjonalitet innen gjeldende konfigurasjon.
 • Tilrettelegging og administrasjon av brukere, kontakter og ressurser.
 • Strukturering av planverk og filadministrasjon innen systemet.
 • Utvidelsesmuligheter og tilgjengelig tilleggsfunksjonalitet.
 • Varsling, innkalling, mobilisering og rapportering.
 • Trening og øving.

Administrative opplysninger

Kurset starter kl. 09:00 og avsluttes til kl. 15:00. Det er e-læringsverktøyet Moodle Workplace og webinarløsningen Big Blue Button som brukes til digital gjennomføring av kurset. Du vil få tilsendt lenke til det virtuelle møterommet på morgenen kursdagen.

Det er viktig at nettleseren din er oppdatert. Webinarløsningen fungerer best i Chrome og Microsoft Edge, Safari virker også. Internet Explorer har vi dessverre dårlig erfaring med. Vi anbefaler alle på forhånd teste ut lyd, video og skjerm i en privat økt (du er den eneste i økten) for å sjekke at det tekniske er OK før kurset.

Kursavgiften er på kr 1850 eks mva.

Forespørsler om kurset kan rettes til DSB kurssenteret (kurssenteret@dsb.no), telefon 33 41 25 00 eller til kursleder Johan Stenshorne (johan.stenshorne@dsb.no)