Beredskap og kontinuitetsplanlegging i kommunen


Du får innsikt i hvordan bygge opp et godt nok beredskapsplanverk på overordnet kommunalt nivå, og hva som må være på plass for at kommunens beredskapsplanverk skal fungere etter hensikten i lovverk og forskrift .

Kursnr.:
K2212
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs:

 • Kjenne til hvilke krav Forskrift om kommunal beredskapsplikt stiller til en overordnet beredskapsplan
 • Være i stand til å utarbeide en slik plan
 • Kunne skille mellom innhold i beredskapsplanen som brukes under krisehåndtering og innhold som brukes i planlegging og forebyggende arbeid
 • Kunne utarbeide en plan for krisekommunikasjon
 • Kunne legge en grunnleggende plan for evakuering og etablering av evakuert- og pårørendesenter

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er kommunalt ansatte som skal arbeide med beredskapsarbeid i forbindelse med kommunal planlegging, drift eller krisehåndtering. Ansatte hos statsforvalterne som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap vil også ha nytte av kurset.

Det er en stor fordel om det deltar minst to personer fra hver kommune da dette vil forsterke læringseffekten vesentlig.

Forkunnskaper

Det stilles ingen formelle krav til forkunnskaper for å ta kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Underveis vil vi trekke på DSB-ressurser som veiledere og Kommuneundersøkelsen.

Innhold

 • Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
 • Beredskapskompetanse
 • Organisering av beredskap – ansvar, roller og fullmakter
 • Plan for krisekommunikasjon og befolkningsvarsling
 • Ressursoversikt og totalforsvaret i kommunal beredskapsplanlegging
 • Evakueringsplaner og evakuert- og pårørendesenter
 • Kontinuitetsplanlegging

Administrative opplysninger

Kurset begynner kl. 09:00 første dag, og avsluttes kl. 14:00 begge dager. Det er e-læringsverktøyet Moodle Workplace og webinarløsningen Big Blue Button som brukes til digital gjennomføring av kurset. Du vil få tilsendt lenke til det virtuelle møterommet på morgenen kursdagen.

Det er viktig at nettleseren din er oppdatert. Webinarløsningen fungerer best i Chrome og Microsoft Edge, Safari virker også. Internet Explorer har vi dessverre dårlig erfaring med. Vi anbefaler alle på forhånd teste ut lyd, video og skjerm i en privat økt (du er den eneste i økten) for å sjekke at det tekniske er OK før kurset.

Kursavgiften er kr. 3690,00 eks. mva.

Spørsmål om kurset kan rettes til DSB kurssenteret, telefon 33 41 25 00 eller på e-post til kurssenteret@dsb.no.