Beredskap og kontinuitetsplanlegging i kommunen


Du får innsikt i hvordan bygge opp et godt nok beredskapsplanverk på overordnet kommunalt nivå, og hva som må være på plass for at kommunens beredskapsplanverk skal fungere etter hensikten i lovverk og forskrift.

Kursnr.:
K2207
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Underlandsveien 9, 1389 Heggedal
Meld deg på kurset

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs:

 • Kjenne til hvilke krav Forskrift om kommunal beredskapsplikt stiller til en overordnet beredskapsplan
 • Være i stand til å utarbeide en slik plan
 • Kunne skille mellom innhold i beredskapsplanen som brukes under krisehåndtering og innhold som brukes i planlegging og forebyggende arbeid
 • Kunne utarbeide en plan for krisekommunikasjon
 • Kunne legge en grunnleggende plan for evakuering og etablering av evakuert- og pårørendesenter

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er kommunalt ansatte som skal arbeide med beredskapsarbeid i forbindelse med kommunal planlegging, drift eller krisehåndtering. Ansatte hos statsforvalterne som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap vil også ha nytte av kurset.

Det er en stor fordel om det deltar minst to personer fra hver kommune da dette vil forsterke læringseffekten vesentlig.

Forkunnskaper

Det stilles ingen formelle krav til forkunnskaper for å ta kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Underveis vil vi trekke på DSB-ressurser som veiledere og Kommuneundersøkelsen.

Innhold

 • Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
 • Beredskapskompetanse
 • Organisering av beredskap – ansvar, roller og fullmakter
 • Plan for krisekommunikasjon og befolkningsvarsling
 • Ressursoversikt og totalforsvaret i kommunal beredskapsplanlegging
 • Evakueringsplaner og evakuert- og pårørendesenter
 • Kontinuitetsplanlegging

Administrative opplysninger

Kurset begynner med lunsj kl. 1200 første dag, og avsluttes med lunsj kl. 1200 siste dag. Det må påregnes noe arbeid etter middag første og andre kursdag.

Kursavgiften på kr 5 320,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell. 

Dersom du ønsker overnatting før kursstart, kan du benytte deg av overnattingstilbudet ved kurssenteret. Dette har ingen tilleggskostnader. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer innenfor nærmere avtalt tidsrom. Behov for ekstra overnatting meldes i kurspåmeldingen

Spørsmål om kurset kan rettes til DSB kurssenteret, telefon 33 41 25 00 eller på e-post til kurssenteret@dsb.no.

Oppmøtekurs gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler, og smittesituasjonen i tiltakene kan endres fram til kursstart. Ting kan endres fort, men vi i DSB vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør.

Av smittevernhensyn har vi et tak på 20 deltakere. Vi anbefaler derfor tidlig påmelding. Ved skjerpet smittevern får du tilbud om å delta på kurset digitalt.