Øvelsesplanlegging


Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid forutsetter at alle involverte parter vet hva som skal gjøres og hvordan man skal handle i en krisesituasjon. En av de mest effektive måtene å tilegne seg slik kompetanse på er gjennom beredskapsøvelser. Å planlegge og gjennomføre gode øvelser er en kunst i seg selv og krever derfor opplæring. I dette kurset vil du få innsikt i og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike øvelsesformer.

Kursnr.:
K2126
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
-
Meld deg på kurset

Målsetting
Etter fullført kurs skal deltagere kunne:

  • Kjenne til forskjellige øvelsesformer og kunne velge mest relevant form for øvelser i sin virksomhet
  • Kunne utarbeide øvelsesdirektiv og formulere hensikt, øvingselementer og målsettinger
  • Kunne planlegge beredskapsøvelser og produsere relevante dokumenter
  • Forstå prosessen for evaluering og oppfølging etter øvelser

Hvem bør delta
Den primære målgruppen for kurset er ansatte tiltenkt en rolle i sin virksomhets øvelses- eller beredskapsarbeid, og ansatte i virksomheter med tilsynsansvar, som ønsker å øke sin kompetanse og forståelse for beredskapsøvelser i praksis og teori. Kurset er aktuelt for både offentlige og private aktører, og alle sektorer vil kunne nyte godt av beredskapskompetansen kurset vil utvikle hos deltagerne.

Forkunnskaper
Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for dette kurset. Det anbefales at deltagere på forhånd setter seg inn i DSBs grunnbok og metodehefter for øvelsesplanlegging, evaluering og lokal øvingsleder

Undervisningsmetode
Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid.

Innhold

  • Øvelsesformer og forarbeid til øvelsesplanlegging
  • Øvelsesdirektiv og grunnelementer
  • Dreiebok og spillmeldinger
  • Gjennomføring av øvelser
  • Evaluering og oppfølging


Administrative opplysninger
 
Kurset begynner kl. 09:00 første dag, og avsluttes kl. 14:00 begge dager. De som melder seg på kurset bør ha tid til å delta aktivt. Det vil bli lagt opp til gruppearbeid og felles diskusjoner. Det er e-læringsverktøyet Moodle Workplace og webinarløsningen Big Blue Button som brukes til digital gjennomføring av kurset. Deltakere vil få tilsendt lenke til det virtuelle møterommet på morgenen kursdagen.

Kursavgiften er på kr. 3 500.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (nusb@dsb.no) eller telefon 33 41 25 00