Kriseledelse og proaktiv stabsmetodikk


Dette kurset gir deg innføring i hvordan lede et krisehåndteringsapparat etter prinsippene for proaktiv stabsmetodikk og hvordan man best kan organisere et slikt krisehåndteringsapparat.

Kursnr.:
K2115
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Gjennomføres på nett
Meld deg på kurset

Om kurset

Kriser oppstår når vi minst venter det, og historien har vist at måten en krise håndteres på, har avgjørende betydning for utviklingen av hendelsen. Hvordan kommunen eller etatens beredskapsorganisasjon ledes og håndterer en krise, vil være avgjørende for konsekvensene.

En proaktiv plan bidrar til å redusere konsekvenser hvis krisen skulle inntreffe. Hvordan vi organiserer oss, hva som ligger i de forskjellige roller og funksjoner, hvordan vi jobber metodisk for en proaktiv og strukturert håndtering spiller en stor rolle. Andre viktige stikkord er krisekommunikasjon, psykososial krisehåndtering og omdømmehåndtering.

Målsetting

Deltagere skal ved endt kurs:

  • kjenne til prinsippene for proaktiv stabsmetodikk i krisehåndtering,
  • forstå ledende prinsipper for organisering av krisehåndtering og beredskap på nasjonalt nivå og virksomhetsnivå.
  • Kjenne til prinsipper for krisekommunikasjon og ivaretakelse av mennesker i en krise

Hvem bør delta

Et kurs for alle som innehar eller er tiltenkt en rolle i kriseledelse i offentlig eller privat sektor, og som ønsker å lære en systematisk og metodisk håndtering av krisen.

Forkunnskaper

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, og diskusjonsøvelser

Innhold

  • Planverk og praktisk tilrettelegging
  • Organisering og samvirke i en krise
  • Grunnleggende opplæring i proaktiv stabsmetodikk
  • Bruk av tavler
  • Menneskelige mekanismer under stress og i krisesituasjoner
  • Krisekommunikasjon internt og eksternt

Administrative opplysninger

Kurset begynner kl. 09:00 første dag, og avsluttes kl. 14:00 begge dager. De som melder seg på kurset bør ha tid til å delta aktivt. Det vil bli lagt opp til gruppearbeid og felles diskusjoner.

Det er e-læringsverktøyet Moodle Workplace og webinarløsningen Big Blue Button som brukes til digital gjennomføring av kurset. Deltakere vil få tilsendt lenke til det virtuelle møterommet på morgenen kursdagen.

Kursavgiften er på kr. 5 050,-

Forespørsler om kurset kan rettes til kursleder Marianne Melfald (marianne@melfaldkrisekom.no) eller Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (nusb@dsb.no).