Intensivgrunnkurs i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen


Dette kurset gir deg en innføring i hvordan utarbeide helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser for en kommune. Kurset er en forkorting av et tilsvarende kurs som gjennomføres over tre dager med mindre tid brukt på gruppearbeid. Kurset gjennomføres digitalt.

Kursnr.:
K2104
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Gjennomføres på nett
Meld deg på kurset

Om kurset

Alle hendelser skjer i en kommune og det er først og fremst i kommunen uønskede hendelser og kriser håndteres. Kommunenes sentrale rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap tydeliggjøres i Forskrift om kommunal beredskapsplikt. Gjennom forskriftens § 2 er kommunene pliktet til å gjennomføre helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser. En risiko- og sårbarhetsanalyse skal danne grunnlaget for kommunens arbeid med å redusere risiko og sårbarhet, styrke beredskapen og bedre evnen til krisehåndtering i kommunen.

I løpet av kurset vil du lære hvordan du skal gjennomføre de tre fasene av en ROS-analyse: planlegging/organisering, gjennomføring, og oppfølging. Kurset er basert på DSBs Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (2014).

Kurset gjennomføres over to dager og er en forkortet utgave av det samme kurset som arrangeres over tre dager. Dette medfører at mindre tid blir satt av til praktisk arbeid med DSBs skjema for ROS-analyse, til fordel for teoretisk undervisning.

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs:

  • Ha blitt kjent med DSBs veileder for helhetlig ROS i kommunen
  • Forstå begreper og konsepter brukt i risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Ha blitt kjent med analyse av uønskede hendelser ved bruk av DSBs analyseskjema
  • Være kjent med utfordringer i fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilde på bakgrunn av helhetlig ROS-arbeid

Hvem bør delta

Den primære målgruppen er kommunalt ansatte som skal arbeide med risiko- og sårbarhetsanalyser, samt ansatte hos fylkesmennene som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.  

Innhold

  • Sentrale begreper og konsepter i ROS-arbeid
  • DSBs ROS-veileder: ROS-prosessen i faser og trinn
  • Gjennomgang av analyseskjema med praktisk gruppearbeid: gjennomføring av én ROS-analyse
  • Hvordan fremstille et risiko- og sårbarhetsbilde
  • Forarbeid til helhetlig ROS-analyse
  • Oppfølging etter helhetlig ROS-analyse

Administrative opplysninger

Kurset gjennomføres begge dager fra kl. 09:00-14:00. De som melder seg på kurset bør ha tid til å delta aktivt. Det vil bli lagt opp til gruppearbeid og felles diskusjoner. Det er e-læringsverktøyet Moodle Workplace og webløsningen Big Blue Button som brukes
til digital gjennomføring av kurset. Kursavgiften er på kr. 3500. Spørsmål kan rettes til
nusb@dsb.no eller telefon 33412500

Kursdeltakere som ønsker overnatting fra dagen før kursets oppstarts har mulighet til å benytte overnattingsfasilitetene på NUSB uten tillegg i kurspris. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer NUSB enten i normal arbeidstid eller i tidsrommet 20:00 til 22:00. Informasjon om hvordan behov for ekstra overnatting formidles NUSB framkommer i kurspåmeldingen.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (nusb@dsb.no) eller telefon 33 41 25 00