DSB-CIM grunnkurs


Du lærer å bruke det elektroniske krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en krisestab. Grunnkurset skal gi deltakerne kompetanse i å anvende hovedfunksjonene i DSB-CIM som grunnlag for å kunne bekle posisjoner i en kriseledelse som benytter dette verktøyet til krisestøtte. Kurset danner en plattform for videre utvikling av krisehåndteringsferdigheter, og for deltakelse på det videregående kurset "DSB-CIM administrator".

Kursnr.:
K2106
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune
Meld deg på kurset

Administrative opplysninger

Kursavgiften er på kr 1750. Kurset starter kl. 09:00 og avsluttes til kl. 15:00.

Deltakere vil få tilsendt lenke til det virtuelle møterommet på morgenen kursdagen.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, (nusb@dsb.no), telefon 33 41 25 00 eller til kursleder Johan Stenshorne (johan.stenshorne@dsb.no)