DSB-CIM administratorkurs


Du lærer å være administrator for krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en kommune eller annen selvstendig enhet.

Kursnr.:
K2129
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Underlandsveien 9, Heggedal i Asker kommune
Meld deg på kurset

Om kurset

CIM administratorkurs skal gi deltakerne kompetanse i å kunne utøve funksjonen som DSB-CIM administrator i en kommune eller en annen selvstendig enhet som benytter en lignende CIM konfigurasjon. Dette er et komprimert digitalt kurs basert på vårt vanlige kurs CIM-administrator som går over tre dager.

Målgruppe

Den primære målgruppen for kurset er DSB-CIM administratorer eller superbrukere i kommuner, fylkeskommuner eller ved fylkesmannsembetene. I tillegg kan administratorer eller superbrukere i annen offentlig virksomhet som bruker CIM, delta når det er ledige plasser.

Forkunnskaper

Deltakerne bør ha brukererfaring fra CIM modulen for krisehåndtering, og bør ha gjennomført "DSB-CIM grunnkurs" ved NUSB.

Administrative opplysninger

Kursavgiften på kr 1750. Kurset starter kl. 09:00 og avsluttes til kl. 15:00.

Deltakere vil få tilsendt lenke til det virtuelle møterommet på morgenen kursdagen.

Forespørsler om kurset kan rettes til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, (nusb@dsb.no), telefon 33 41 25 00 eller til kursleder Johan Stenshorne (johan.stenshorne@dsb.no).