Digital fagdag om NS 5814:2021 Krav til risikovurderinger – Hva er nytt i den reviderte standarden?


Hensikten med fagdagen er å gjøre deltakere fra offentlige og private virksomheter kjent med de viktigste endringene siden den opprinnelige utgivelsen av standarden i 2008.

Kursnr.:
26052021
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Gjennomføres på nett
Meld deg på kurset

Om fagdagen 

Den norske standarden NS 5814 presenterer en felles og overordnet fremgangsmåte til risikovurdering som kan tilpasses til ulike virksomheter og nivåer. Den nye standarden har som mål å vise risikovurderingenes plass i overordnet risikostyring (ISO 31000:2018) og tilby felles standard for risikovurdering av tilsiktede og utilsiktede hendelser.

En standard for tilsiktede og utilsiktede hendelser er nyttig for de som analyserer begge typer hendelser og for å kunne gi beslutningstakere oversikt over hele risikobildet. Prosessbeskrivelsen i standarden introduserer nye begreper som sikkerhetsmål, sårbarhet og usikkerhet.

Målsetting

Deltakerne skal i løpet av fagdagen bli kjent med:

  • Endringene i den reviderte standarden
  • Hvordan standarden kan brukes for tilsiktede hendelser (eksempel)

Hvem bør delta

Målgruppen for fagdagen er ansatte i offentlige og private virksomheter, samt konsulentfirmaer, som gjennomfører risikoanalyser. Den sekundære målgruppen er ledere som bestiller risikoanalyser og/eller har et overordnet ansvar for at risikoanalyser blir gjennomført.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å delta på fagdagen. Det er en fordel hvis deltakerne er kjent med NS 5814:2021 før fagdagen.

Undervisningsmetode

Fagdagen er lagt opp med en kombinasjon av presentasjoner, spørsmål og svar.

Innhold

  • Risikovurderingsprosessen trinn for trinn
  • Sentrale begreper i den reviderte standarden
  • Eksempel på gjennomføring av risikovurdering av tilsiktet hendelse

Administrative opplysninger

Fagdagen starter kl. 12:00 og avsluttes kl. 15:00.

Deltakeravgiften på kr 800,-

Forespørsler om fagdagen kan rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, telefon 40 49 10 61 eller til Elin Orre (elin.orre@dsb.no)

Program

TID Digital fagdag om NS 5814:2021 Krav til risikovurderinger – Hva er nytt i den reviderte standarden?

1200

1245

Risikovurderingsprosessen trinn for trinn

1300

1345

Sentrale begreper i den reviderte standarden

1400

1445

Eksempel på gjennomføring av risikovurdering av tilsiktet hendelse

1445

1500

Spørsmål og svar