Krisehåndtering og stabsarbeid


Det er aldri et spørsmål om krisen inntreffer, men når. I dette kurset lærer du hvordan du blir bedre forberedt på å håndtere den neste krisen.

Kursnr.:
K2424
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Heggedal
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?

Historien har vist at måten en krise håndteres helt i starten, har avgjørende betydning for hvordan krisen utvikler seg videre. Hva som utfordrer oss og verdier som liv, helse, miljø, kritiske funksjoner, omdømme og leveranser er alltid i endring. Noen farer og trusler er kjente. Andre erfarer vi at gjør seg stadig mer gjeldende. I tillegg vil vi alltid bli overrasket og overrumplet av situasjoner vi ennå ikke har forestilt oss. Fast ligger likevel kunnskapen om at alle virksomheter kan rigges for å bedre kunne forebygge, begrense og håndtere konsekvensene av kriser som kan – og vil – oppstå.

Dette kurset er for deg som vil utvikle din kompetanse på hvordan virksomheter bedre kan beskytte og ivareta folk, verdier og tjenester under kriser. Under kurset ser vi nærmere på hvordan organisering av kriseledelse og/eller krisestab (heretter «stabsarbeid») kan bidra til mer effektiv krisehåndtering. Gjennom tre kursdager, med mat og overnatting hos DSB Kurssenteret, vil du ha bedre forutsetninger for å forstå og mestre ulike roller, ansvar og funksjoner i håndteringen av større uønskede hendelser med stort konsekvenspotensiale som kan ramme egen virksomhet.

Dette lærer du

Målet med kurset er at du skal kunne:

• Forstå grunnleggende forutsetninger og prinsipper for beredskap og krisehåndtering
• Forstå hvordan klare oppgaver, roller, ansvar og organisering kan styrke krisehåndteringsevnen
• Ha kjennskap til hvordan stress, usikkerhet og tidspress påvirker beslutninger
• Ta gode grep for å sikre felles situasjonsforståelse og effektiv ressursbruk
• Få innsikt i og ha opplevd hvordan proaktiv krisehåndtering kan trenes og øves
• Forstå verdien av samvirke med andre private eller offentlige aktører

Hvem kan delta?

Kurset er aktuelt for deg som har eller kan få en rolle i krisehåndtering i egen virksomhet. Ansatte fra alle typer virksomheter, som forvaltning, utdanning/forskning, helse, kultur, idrett, samferdsel, industri, oppvekst, kommunikasjon, handel, sikkerhet og lignende, kan ha stort utbytte av kurset. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta.

Slik jobber vi

I kurset veksler vi mellom innledninger om spesifikke tema, diskusjoner og gruppearbeid. Vi tilrettelegger for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling underveis. Ved DSB Kurssenteret er vi opptatt av at kursdeltakere også får anvendt teorien som presenteres. Kurset bygger derfor opp til en praktisk øvelse i stabsarbeid som gjennomføres siste kursdag.

Dagen før hver kursdag får du tilsendt presentasjoner og andre læringsressurser vi bruker neste dag.

Praktisk informasjon

Kurset begynner klokken 10.00 første dag, og slutter klokken 14.30 siste kursdag.

Kursavgiften på kr 7 118,- eks. mva., inkluderer måltider og overnatting. De gjeldende prisene for kurs ved DSB Kurssenteret er bevisst satt lavt. Vi oppfordrer alle kursdeltakerne som kan til å benytte seg av overnattingstilbudet for å etablere nettverk og utveksle faglige erfaringer og kunnskap under kursoppholdet i Heggedal. Behov for overnatting før kursstart meldes i kurspåmeldingsskjema. Dette har en tilleggskostnad på 525 kroner, men forutsetter ledig kapasitet.

Merk at dersom pågangen er stor, og overstiger et læringsgunstig antall deltakere, forbeholder vi oss retten til å endre påmeldingsfristen før oppsatt frist. Ta gjerne kontakt med kurssenteret@dsb.no for å bli satt på venteliste.

Ved avmelding senere enn tre virkedager før kursets start, eller uteblitt fremmøte, forbeholder vi oss retten til å fakturere et gebyr på 500 kroner.

Spørsmål rettes til DSB Kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00.

Velkommen til kurs!