CBRNE-konferansen 2024


CBRNE-konferansen har siden 2009 vært den viktigste nettverksarenaen for aktører med en rolle i den nasjonale CBRNE-beredskapen, både på sivil og militær side. Årets konferanse er som tidligere år rettet mot brann- og redningsvesen, politi, prehospitale tjenester, Sivilforsvaret, Forsvaret, kommuner, Statsforvalterne, direktorater, helseforetak, forskningsinstitusjoner og departementer.

Kursnr.:
-
Arrangør:
Forsvarets ABC-Skole og DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Quality hotell Olavsgaard
Adresse:
Hvamstubben 11, 2013 Skjetten
Meld deg på kurset

CBRNE i Totalforsvaret. Status og veien videre.

Dag 1 settes det søkelys på Totalforsvaret. Hva er status på CBRNE-beredskapen innen totalforsvarets formål?

På dag 2 vil det gis oversikt over CBRNE-tiltak i grunnberedskapen, opplæring og kurs, øvelser, samt evaluering av øvelser og hendelser.

>> Se program (oppdatert 22. mars)

Programmet er utarbeidet i fellesskap av programkomiteen med representanter fra Forsvarets ABC-skole, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Forsvarets forskningsinstitutt, Mattilsynet, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Praktisk informasjon:

  • Konferansen starter første dag kl 10:45, og avsluttes kl 15:00 dag 2.
  • Konferansen holdes på Quality Hotell Olavsgaard
  • Det er holdt av 10 rom for de som eventuelt må komme dagen før konferansen starter. Booking fremgår av beskrivelsen i påmeldingslinken.
  • Deltakerne må selv betale for dagpakker og eventuelt overnatting i henhold til beskrivelsen i påmeldingslenken. 
  • Middag 3. april er inkludert. Den enkelte betaler selv for drikke ved bordet.

Priser:

  • Dagpakke pr dag: Kr 825 (Lunch, Pausemat og drikke, Møterom)
  • Overnatting: Kr 1505 (inkl. frokost)
  • Det er ingen konferanseavgift.

Påmeldingen er gyldig først når betaling er gjennomført i henhold til beskrivelsen i påmeldingslenken og faktura er betalt for de som velger det alternativet.

Ved spørsmål om programmet og konferansens innhold, ta kontakt med:

Forsvarets ABC-skole: 
Programfaglig: Sjef FABCS Anders Kildal, akildal@mil.no
Administrativt: Egil Lie, Konferansekoordinator, eglie@mil.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Torill Tandberg, torill.tandberg@dsb.no