Brannvesenkonferansen 2024


Som nasjonal brannmyndighet vil vi skape en god arena for dialog og informasjonsdeling med dere som sentrale aktører innen kommunenes arbeid med forebygging og beredskap.

Kursnr.:
Konferanse
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Clarion Hotel & Congress
Adresse:
Gardermoen

Konferansen er avsluttet. Se innleggene i DSBs konferanseportal.

“Fremtiden er her allerede”

Farevarslene er mange, ser vi det fremtidige situasjonsbilde allerede?

Når vi endelig var ute av pandemien stod nye kriser i kø for håndtering lokalt, i regionene og på nasjonalt nivå.

Trusselbildet er sammensatt og krever bevissthet og forberedelse i et koordinert samspill. De kommunale og interkommunale brann- og redningsvesenene og 110-sentralene møter allerede nå konsekvenser av hendelser som både er kjente og ukjente. Fellesnevneren er at dette krever mer oppmerksomhet, og at måten vi responderer på må være konsistent og uavhengig av grenser.

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med en ny melding til Stortinget om brann. Det er 15 år siden sist en brannmelding ble lagt frem.

I år ønsker vi å løfte tema som vi må forholde oss til gitt den sikkerhetspolitiske situasjonen vi opplever nå. Det er krig i Europa og vi får farevarsler om potensiale for voldelige angrep i form av terror. Hvordan kan vi på en best mulig måte beskytte befolkningen? 
Vi får høre brannsjefen i Asker og Bærum Brann og Redning og sjef Sivilforsvaret redegjøre for hvordan de ser for seg samspillet mellom de kommunale og interkommunale brann- og redningsvesenene og Sivilforsvaret i de alvorligste situasjonene vi kan bli stilt overfor. Bør vi forberede oss enda mer?

Et annet tema er været – det farlige været. Med fakta fra Meteorologisk institutt og blant annet refleksjoner om ekstremværet "Hans". Hva var det som traff oss, og vil det skje igjen eller kan det bli verre?

I 2015 ble hele landet dekket av Nødnett. Nå starter arbeidet med nytt nødnett, og siste nytt om prosess, behovet for medvirkning og konsekvenser for brukerne blir presentert på årets konferanse.

Temaer vi vil komme innom på årets konferanse

  • Deltidsutdanningen, kurstilbudet og fagskoleutdanningen ved Brann- og redningsskolen. 
  • Mangfoldsutfordringen i brann og redningsvesenet.
  • Sikkerhetssituasjon i Europa: Bør brann- og redningsvesenets ansvar for forebyggende og beredskap breddes mer ut i disse urolige tider?
  • Brann- og redningsvesenets rolle i forbindelse med   etablering av nytt Nødnett.

Brannvesenkonferansen 2024 vil med andre ord inneholde temaer som er sentrale for utviklingen av kommunenes brann- og redningsvesen fremover.

>> Program for konferansen

Konferansen blir ikke livestreamet, men foredrag publiseres her i etterkant.

Målgruppe

Målgruppen for Brannvesenkonferansen er primært brannsjefer, ledere og andre med sentrale roller i brann- og redningsvesenet. Temaene vil også være interessante og relevante for andre aktører innen forebygging og brannberedskap.

Praktisk informasjon

  • Konferansen starter første dag kl. 10.00, og vi avslutter dag to kl. 13.00. 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om praktiske forhold rundt påmelding og hotell, ta kontakt med: lise.sandvik@gtravel.no

Ved spørsmål om konferansens innhold og program, ta kontakt med: kristin.gylseth@dsb.no eller reidun.mo@dsb.no