Sevesokonferansen 2016


Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i Tønsberg 21. september 2016.

Kursnr.:
15
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Konferanse
Kurssted:
Quality Hotel Tønsberg
Adresse:
Ollebukta 3, 3126 Tønsberg
Konferansen er over

Takk for i år!

 

Tema for årets konferanse

  • Hensynssoner og arealplanlegging
  • Sikring mot uønskede villede handlinger
  • Nytt fra storulykkemyndighetene
  • Erfaringer og læringspunkter fra storulykken ved West Fertilzer i Texas i 2013

DSBs direktør Cecilie Daae vil åpne konferansen. Vi har mange spennende og relevante foredrag på dagsordenen, og vil spesielt nevne at US Chemical Safety Board  har takket ja til vår invitasjon om å dele sine erfaringer fra granskingen av brannen og eksplosjonen ved West Fertilizer. Denne ulykken illustrerer blant annet betydningen av gode risikovurderinger, god arealplanlegging, at beredskapen er forberedt og øvet.

Programmet for årets konferanse er satt sammen av en programkomité bestående av representanter fra Borregaard, Lloyds Register, Felleskjøpet, Miljødirektoratet og DSB (koordinerende myndighet for storulykkeforskriften).

Formål og målgruppe

Myndighetene som forvalter storulykkeforskriften ønsker å ha en god dialog med virksomheter som omfattes av storulykkeforskriften. Konferansen skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll, og er en møteplass for:

  • ledere
  • verneombud
  • HMS-koordinatorer i virksomheter 
  • tilsynsmyndigheter.