Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 - UTSATT


Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 blir dessverre utsatt grunnet smittesituasjonen nå. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har ny dato for konferansen.

Kursnr.:
Konferanse
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Clarion Hotel The Hub
Adresse:
Biskop Gunnerusgate 3, Oslo

Den neste krisen? er hovedtema for Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 (Samsik22). Etter snart to år med pandemi, er Norge blant de landene i Europa som har lavest dødelighet og som er minst rammet økonomisk. Koronakommisjonen har påpekt at i en krevende situasjon for landet har myndighetene omstilt seg raskt, og tatt beslutninger som har vært avgjørende for hvordan krisen har utviklet seg. Samtidig peker kommisjonen på at Norge ikke var godt nok forberedt da covid-19-pandemien kom.

>> Program: Samfunnssikkerhetskonferansen 2022

Begge dager: kr. 3 950,-
En dag: kr. 2 250,-

Merk: Vi planlegger for en fysisk konferanse, men jobber med andre alternativer dersom smittesituasjonen ikke gjøre det mulig å samles fysisk.

Mens vi fortsatt står i en pandemi, har FNs klimapanel levert en ny rapport som er krystallklar: Klimautfordringene må behandles som en umiddelbar trussel. FNs generalsekretær har sagt at dette er Kode Rød for menneskeheten. Ekstremvær blir hyppigere og mer alvorlig, og det er nå enda sterkere bevis for at dette skyldes menneskelig påvirkning. For Norge er de sannsynlige konsekvensene blant annet lengre sommere og kortere vintere, flere hetebølger, flere episoder med styrtregn og regnflom, og mer landbrukstørke. Og vil klimaendringene øke de sikkerhetspolitiske utfordringene?

Dette, men også flere sentrale tema for samfunnssikkerhet og beredskap, er er tema på Samsik22. Konferansen vil nok en gang ha mange spennende foredragsholdere, og den årlige Samfunnssikkerhetsprisen vil selvsagt også bli delt ut.