Samfunnssikkerhetskonferansen 2020


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ønsker velkommen til Samfunnssikkerhetskonferansen 2020, som avholdes 3. – 4. februar 2020 på Radisson BLU Hotel Plaza i Oslo.

Kursnr.:
2020
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Radisson BLU Hotel Plaza
Adresse:
Oslo
Meld deg på konferansen

Temaet for konferansen i 2020 er "Samordning og samvirke". Samordning og samvirke er sentrale begreper i samfunnssikkerhetsarbeidet, men hvorfor er samordning og samvirke på samfunnssikkerhetsområdet så viktig, og hvorfor er det likevel så krevende å få til i praksis? Hva er muligheter og begrensninger?

Vi ønsker blant annet å belyse viktige undertema som samordning og samvirke relatert til store hendelser, digital sårbarheter og klima- og miljøutfordringer, samt betydning av tillit, åpenhet og troverdighet for samfunnssikkerheten.

Foredragsholdere

Årets konferanse har nok en gang mange spennende foredragsholdere! Følgende har allerede bekreftet at de kommer (oppdateres fortløpende):

 • Åpning, Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde
 • Knut Storberget, fylkesmann, Fylkesmannen i Innlandet
 • Kjerstin Askholt, sysselmann, Sysselmannen på Svalbard
 • Olav Lysne, direktør, Simula Metropolitan Center for Digital Engineering
 • Halvor Molland, kommunikasjonssjef, Norsk Hydro
 • Ellen Katrine Hætta, politimester, Finnmark politidistrikt
 • Kristoffer Egeberg, redaktør, Faktisk.no AS
 • Kjetil Lund, direktør, NVE
 • Kjell Rune Olsen, rådmann, Marnardal kommune
 • Erik Solheim, Plastic REVolution Foundation
 • Ingrid Margrethe Gjerde, generalmajor, sjef  planavdelingen i Forsvarsstaben
 • Elisabeth Gifstad Michelsen, generalmajor, sjef Heimevernet
 • Jon Gerhard Reichelt, generalmajor, sjef for Forsvarets sanitet
 • Jan Morten Dale, kommunalsjef/beredskapskoordinator, Fræna kommune
 • Thorry Aakenes, politiinspektør, Møre og Romsdal politidistrikt
 • Andreas Wahl, fysiker og programleder
 • Hans Morten Hansen, komiker og skuespiller

Påmelding

Påmeldingsfrist (og kanselleringsfrist): 17. januar 2020

Merk: Vi vil gjøre oppmerksom på at Samfunnssikkerhetskonferansen 2019 hadde maksimalt antall deltakere. Ved stor påmelding kan det derfor i verste fall være mulig at du ikke får plass på Samsik20 selv om du melder deg på innenfor fristen. Eventuell prioritering av deltakere vil skje ut fra påmeldingstidspunkt. Vær derfor tidlig ute!

Målgruppe

DSBs Samfunnssikkerhetskonferanse er relevant for alle som har en rolle innen samfunnssikkerhet, beredskap eller krisehåndtering.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om praktiske forhold rundt påmelding og hotell, ta kontakt med Proviso ved Monica Szyperski.

Ved spørsmål om programmet og konferansens innhold, ta kontakt med Hanne Eriksen i DSB.

Følg med, vi oppdaterer denne nettsiden forløpende med informasjon om konferansen.