Samfunnssikkerhetskonferansen 2019


Tema for Samfunnssikkerhetskonferansen 2019 er "Globale utviklingstrekk - konsekvenser for det norske samfunnet". Vi tar utgangspunkt i de globale utviklingstrekkene og hvordan dette påvirker de ulike kritiske samfunnsfunksjonene i Norge. Hvilken betydning får de globale endringene og hendelsene for det norske samfunnet som helhet og det enkelte individ? Hvordan kan vi forebygge og ha en beredskap for å møte disse endringene og utfordringene?

Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Radisson Blu Plaza, Oslo
Adresse:
Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo
Meld deg på konferansen

Årets konferanse har nok en gang mange spennende foredragsholdere! Følgende har allerede bekreftet at de kommer:

 • Åpning, Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde
 • Elisabeth Vik Aspaker, fylkesmann, Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Benedicte Bjørnland, sjef, Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Pål Brekke, solforsker og seniorrådgiver, Norsk Romsenter
 • Cecilie Daae, direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Rune Jakobsen, sjef, Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)
 • Dan Eliasson, direktør, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Hans Christian Holte, skattedirektør, Skattedirektoratet
 • Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge
 • Steinar Madsen, fagdirektør, Legemiddelverket
 • Petter Schjerven, programleder og forfatter
 • Bård Vegar Solhjell, generalsekretær, Verdens Naturfond (WWF) Norge
 • Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Ulf Sverdrup, direktør, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
 • Elisabeth Aarsæther, direktør, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
 • Kyrre Nakkim, programredaktør, NRK
 • Mikkel Niva, improvisatør og programleder

>> Program for konferansen

Følg med, vi oppdaterer denne nettsiden forløpende med informasjon om konferansen.

Vi vil gjøre oppmerksom på at Samfunnssikkerhetskonferansen 2018 hadde maksimalt antall deltakere. Ved stor påmelding kan det derfor i verste fall være mulig at du ikke får plass på Samsik19 selv om du melder deg på innenfor fristen. Eventuell prioritering av deltakere vil skje ut fra påmeldingstidspunkt. Vær derfor tidlig ute!

Målgruppe

DSBs Samfunnssikkerhetskonferanse er relevant for alle som har en rolle innen samfunnssikkerhet, beredskap eller krisehåndtering.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om praktiske forhold rundt påmelding og hotell, ta kontakt med Proviso ved Monica Szyperski.
Ved spørsmål om programmet og konferansens innhold, ta kontakt med Hans Terje Mysen eller Thea Kruuse-Meyer i DSB.