Samfunnssikkerhetskonferansen 2017


Samfunnssikkerhetskonferansen går av stabelen den 6. og 7. februar 2017. Da skal det handle om samvirke og ressursdeling på tvers - både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt.

Kursnr.:
2017
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Radisson Blu Plaza, Oslo
Adresse:
Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo
Meld deg på konferansen

 

>> Last ned programmet (pdf)

Temaet for Samfunnssikkerhetskonferansen 2017 er "Ressursene som finner hverandre". Konferansen vil rette oppmerksomheten på helheten i arbeidet med samfunnssikkerhet, og presentere temaer som setter fokus på viktigheten av at ulike aktører samvirker.

Dag 1 (mandag 6. februar)

 • Åpning av konferansen og presentasjon av ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet (Justis- og beredskapsminister, Per-Willy Amundsen)
 • Samvirke og ressursdeling i stort og smått (Direktør DSB, Cecilie Daae)
 • Det store perspektivet: Hvordan beskytte samfunnet mot de store truslene?  (Assisterende generalsekretær NATO, Patrick Turner)
 • EU som forsterkningsressurs: Samvirke i Europa (Generaldirektør DG ECHO (EU), Monica Pariat)
 • Internasjonal erfaring: Terroransalgene i Paris (Øverste sjef for brann- og redningsstyrken i Paris, General Philippe Boutinaud)
 • Norsk Skipsfart: Nasjonal ressurs og global aktør (Direktør i Norges rederiforbund, Sturla Henriksen)
 • Sivilt-militært samarbeid i praksis nasjonalt og internasjonalt (Forsvarssjef og admiral, Haakon Bruun-Hansen og Generalløytnant, Robert Mood)
 • Ressursene som ikke fant hverandre: Hva sier forskningen om det som har skjedd - fem år etter? (Konsersjef SINTEF, Alexandra Bech Gjørv (tidligere leder for 22. juli-kommisjonen))
 • Hvordan skal ressursene best finne hverandre? Innlegg og paneldebatt med: Forsvarssjef og admiral Haakon Bruun-Hanssen, politidirektør Odd Reidar Humlegård, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie, og direktør DSB, Cecilie Daae
 • Are setter beredskapet på plass! (Satiredirektør og showmann, Are Kalvø)


Dag 2. (tirsdag 7. februar)

 • De frivillige som gratis ressurs? De frivillige, lokal kompetanse - lokal trygghet (President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, og daglig leder FORF (Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum), Bente Asphaug)
 • Industrivernet som verktøy og ressurs (Direktør Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO),  Knut Oscar Gilje)
 • Utdeling av Samfunnssikkerhetsprisen 2016 (Innlegg fra vinner av Samfunnssikkerhetsprisen 2016)
 • Samvirke på et høyere plan: Relasjonsbasert ledelse som beredskap (Biskop i Tunsberg bispedømme, Per Arne Dahl)
 • Mellom barken og veden: Fylkesmannens fremtidige forventninger (Fylkesmann i Sør Trøndelag, Brit Skjelbred)
 • Beredskapsutfordringer i høyarktis (Sysselmannen på Svalbard, Kjerstin Askholt)
 • Da ressursene fant hverandre: Helikopterulykken utenfor Turøy (Ordfører i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy og ordfører i Øygarden, Børge Haugetun)
 • Samvirke på lokalt nivå: En personlig bekjennelse på Sørlandet (Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr)
 • Oppsummering og avslutning (Direktør DSB, Cecilie Daae)

 
På konferansens dag 2 deles Samfunnssikkerhetsprisen 2016 ut til en virksomhet eller organisasjon som har gjort seg spesielt bemerket innenfor arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Målgruppe

DSBs Samfunnssikkerhetskonferanse er relevant for alle som har en rolle innenfor samfunnssikkerhet, beredskap eller krisehåndtering - sivilt, militært, i frivillige organisasjoner såvel som i det private næringsliv.

Pris

 • Deltaker begge dager, kr. 2.900,-
 • Deltaker én dag, kr. 1.450,-
 • Studentdeltaker begge dager, kr. 1.450,-

Alle priser er inkludert lunsj.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om praktiske forhold rundt påmelding og hotell, ta kontakt med Berg-Hansen på epost: grupper.vestfold@berg-hansen.no

Ved spørsmål om programmet og konferansens innhold, ta kontakt med Erling Kvernevik eller Per Arne Kvam i DSB.

Vi gleder oss til konferansen og håper vi ses i februar 2017!