Produksikkerhetsseminar


DSB arrangerer et seminar som skal bidra til at du som markedsaktør er i stand til å ivareta dine forpliktelser etter regelverket.

Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB hovedkontor
Adresse:
Rambergveien 9, Tønsberg (auditoriet)
Meld deg på kurset

Formål og målgruppe

Seminaret skal gi deltakerne en plattform slik at de kan drive aktivt forebyggende arbeid med produktsikkerhet gjennom internkontroll og forbedringsaktiviteter. Fokus rettes også på hva tilsynsmyndighetene vil etterspørre i en markedskontroll med produkter eller en revisjon av virksomhetens internkontrollsystem.

Seminaret skal bidra til at du som produsent, importør og distributør er i stand til å ivareta dine forpliktelser etter regelverket.

Til seminaret har vi invitert flere aktuelle foredragsholdere. IKEA vil fortelle om hvordan de jobber med internkontroll for å ivareta produktsikkerheten. TT-Micro kommer for å snakke om sine utfordringer rundt tilbaketrekk av Pinell-radioen. Det kommer en tollinspektør som vil fortelle hvordan Tolletaten jobber med produktsikkerhet og deres samarbeid med DSB. Videre kommer Miljødirektoratet for å fortelle om hvordan de jobber med tilsetningsstoffer i forbindelse med produktsikkerhet.

Målet er at det bare skal omsettes trygge og sikre produkter på det norske markedet.

Dersom din virksomhet har spørsmål har vi åpnet for at deltakerne kan komme med spørsmål de ønsker å få besvart. Du finner et felt i påmeldingen hvor du kan stille spørsmål. Vi vil etter beste evne forsøke å besvare spørsmålene underveis i seminaret.

Tid og sted

Seminaret avholdes på DSB sitt hovedkontor i Tønsberg, 7. november 2018, kl. 10:00 - 15:30.

Påmeldingsfrist

26. oktober
På grunn av begrenset antall plasser i auditoriet er det ønskelig med maksimalt to personer fra hver virksomhet.

Pris

Seminaret er kostnadsfritt. Enkel lunsj vil bli servert.

Se foreløpig program her.