CBRNE-konferansen 2019


Årets tema er normalisering. Hensikten er å få innsikt i og læring fra reelle hendelser og øvelser. Disse erfaringene er et grunnlag for videre oppfølging av den nasjonale strategien for CBRNE-beredskap, lokalt, regionalt og sentralt.

Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel
Adresse:
Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen
Meld deg på kurset

CBRNE konferansen har gjennom ti år vært den viktigste nettverksarenaen for aktører med en rolle i CBRNE-beredskapen både på sivil og militær side.

OBS: Vi oppdaterer denne nettsiden forløpende med informasjon om programmet for konferansen.

Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å prioritere deltakelser dersom det skulle bli for mange påmeldte. Vi ønsker oss et godt tverrsnitt av aktørene i målgruppen for konferansen i tillegg til best mulig geografisk spredning,

Målgruppe

Årets konferanse er som tidligere rettet mot brann- og redningsvesen, politi, prehospitale tjenester, Sivilforsvaret, Forsvaret, kommuner, fylkesmenn, direktorater, helseforetak, forskningsinstitusjoner og departementer.

Programmet for CBRNE-konferansen er utarbeidet av en programkomite med representanter fra DSB, Sivilforsvaret, Forsvarets ABC-skole, Helsedirektoratet, Statens Strålevern og Forsvarets forskningsinstitutt.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om programmet og konferansens innhold, ta kontakt med: 

Torill Tandberg
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
torill.tandberg@dsb.no

eller

Espen Jargren
Forsvarets ABC-skole
ejargren@mil.no