CBRNE-konferansen 2019


Årets tema er normalisering. Hensikten er å få innsikt i og læring fra reelle hendelser og øvelser. Disse erfaringene er et grunnlag for videre oppfølging av den nasjonale strategien for CBRNE-beredskap, lokalt, regionalt og sentralt.

Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel
Adresse:
Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen

CBRNE konferansen har gjennom ti år vært den viktigste nettverksarenaen for aktører med en rolle i CBRNE-beredskapen både på sivil og militær side.

 

Målgruppe

Årets konferanse er som tidligere rettet mot brann- og redningsvesen, politi, prehospitale tjenester, Sivilforsvaret, Forsvaret, kommuner, fylkesmenn, direktorater, helseforetak, forskningsinstitusjoner og departementer.

Programmet for CBRNE-konferansen er utarbeidet av en programkomite med representanter fra DSB, Sivilforsvaret, Forsvarets ABC-skole, Helsedirektoratet, Statens Strålevern og Forsvarets forskningsinstitutt.

Innhold

Dag 1, kl. 0900-1730:

DSBs direktør Cecilie Daae åpner konferansen. Hennes innlegg etterfølges av innlegg fra direktøren i Direktoratet for strålevern og atomberedskap, Ole Harbitz, fra Helsedirektoratet og Forsvaret.

Normalisering fra hendelser i andre land er sentralt i programmet. Vi får innblikk i erfaringer fra Fukushima hendelsen i 2011 og evalueringsarbeidet etter håndteringen av Skripal-angrepet i Storbritannia i 2018. Her kommer det representanter fra Japan og Storbritannia.

Felles middag kl. 1900.

Dag 2, kl. 0900-1500:

Den andre dagen av konferansen er i viet erfaringer fra Nasjonal Helseberedskapsøvelse 2018 og en egen øvelse for NATO CBRN bataljon under Trident Juncture 2018.

Hovedtema for dagen: Hva var de viktigste læringspunktene og hvordan tas disse videre? Her vil vi få erfaringer fra CBRNE-øvelsen på Elverum 6.november 2018 sett ut fra kommune, regionale ressurser, nasjonale forsterkningsressurser og internasjonale forsterkninger. Det legges opp til diskusjoner og spørsmål fra salen.

Dagen avsluttes med erfaringer fra øvelsen for NATO CBRN bataljon der Direktoratet for strålevern og atomberedskap og Forsvaret deltok.

>> Her finner du programmet for konferansen

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om programmet og konferansens innhold, ta kontakt med: 

Torill Tandberg
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
torill.tandberg@dsb.no

eller

Espen Jargren
Forsvarets ABC-skole
ejargren@mil.no