Instruktørkurs radioterminal Nødnett (august)


Felles instruktørkurs for radioterminaler i Nødnett. Kurset kvalifiserer til å bli lokal instruktør for bruk av radioterminaler i Nødnett, slik at en organisasjon selv kan lære opp sine brukere.

Kursnr.:
2019
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB, Nydalen
Adresse:
Nydalen Allé 37 A, Oslo
Påmelding

Om kurset

Alle som bruker Nødnett skal som minimum ha gjennomført et brukerkurs iht. DSBs retningslinjer for opplæring. Gjennomført kurs er med på å bidra til at Nødnett brukes riktig og at funksjonaliteten som nettet tilbyr tas i bruk.

DSB ønsker å tilby både nye og etablerte brukere å delta på instruktørkurs for å lære opp nye lokale instruktører som kan bidra til å fremme riktig bruk internt i organisasjonene.

Dette lærer du

Kurset for å bli lokal instruktør strekker seg over to dager. Kursplanen er dynamisk og instruktøren prioriterer leksjonene etter kursprogresejon. På kursets første dag vil kursdeltakerne få grunnleggende kunnskap om Nødnett, og hvordan radioterminalen og Nødnett brukes. Den andre dagen vil kursdeltakerne få utvidet kunnskap om Nødnett, samt en bevisstgjøring av instruktørrollen gjennom praktiske øvelser.

Etter gjennomført kurs må lokal instruktør påregne arbeid med å tilpasse kurset til egen organisasjon. For nye brukerorganisasjoner må også eget sambandsreglement tilpasses organisasjonen.

Praktisk informasjon

Pris per deltaker vil være på kr 3 000,- og inkluderer lunsj. Organisasjonene bestiller og dekker selv reise og opphold for egne deltagere.

Kurs med færre enn 10 deltagere kan bli avlyst 14 dager før kursstart. Maks antall deltakere per kurs er 20. Dersom deltager ikke møter eller avlyser mindre enn 7 dager før kursstart, vil full kursavgift belastes.

Kurset gjennomføres med organisasjonenes egne radioterminaler. Egen radioterminal og lader må derfor tas med på kurset. For nye organisasjoner i Nødnett må radioterminalene være ferdig programmert før kurset.

Påmelding

Det er ønskelig at hver organisasjon sender inn en samlet påmelding. Påmelding sendes til nbk.seminar@dsb.no med følgende informasjon:

  • Kursdato og sted
  • Navn på deltaker
  • Organisasjon/firma
  • Mobilnummer
  • E-postadresse

Eget eller lokalt kurs?

Ønsker din organisasjon et eget kurs så kan dette bestilles ved å ta kontakt med din kundekontakt i DSB. Organisasjoner kan også gå sammen og bestille lokalt kurs og dele kostnaden. Priser finnes i prislisten. For kurs for nødetater og legevakt, ta kontakt med egen opplæringsinstitusjon.