Farlig gods-konferansen 2017


Velkommen til Farlig gods-konferansen 2017, 10. - 11. mai i Tønsberg.

Kursnr.:
05/2017
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Farlig gods
Kurssted:
Quality Hotel, Tønsberg
Adresse:
Ollebukta 3, 3126 Tønsberg
Meld deg på konferansen

Konferansen er aktuell for alle som er involvert i transport av farlig gods. Den tar for seg nyheter og aktualiteter på fagområdet, og vektlegger forebygging av uhell og ulykker gjennom informasjon og veiledning. Denne gangen kan du blant annet få høre om brannen i Skatestraumtunnelen i 2015, og noen av utfordringene transport av litiumbatterier kan føre med seg.

Her kan du laste ned programmet for konferansen.

Formål og målgrupper

Konferansen skal være en arena for informasjonsdeling og god dialog med bransjen og sentrale målgrupper. Målgruppene for Farlig gods-konferansen 2017 er:

  • Sikkerhetsrådgivere
  • Virksomheter som driver ADR-opplæring
  • Transportører
  • Sjåfører
  • Aktuelle kontrollorganer
  • Andre myndigheter
  • Bransjeorganisasjoner
  • Andre som har en rolle innen transport av farlig gods