Farlig gods-konferansen 2017


Velkommen til Farlig gods-konferansen 2017, 10. - 11. mai i Tønsberg.

Kursnr.:
05/2017
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Farlig gods
Kurssted:
Quality Hotel, Tønsberg
Adresse:
Ollebukta 3, 3126 Tønsberg
Meld deg på konferansen

Foreløpig program

Onsdag 10. mai

 • Lunsj og registrering
 • Åpning av konferansen (Cecilie Daae, direktør DSB)
 • Nyheter og aktualiteter (Enhet for transport av farlig gods, DSB)
 • Min hverdag som veileder og vaktbikkje (Ove Erik Vika, sikkerhetsrådgiver SR Group)
 • Farlig gods og kommunale mottaksanlegg (Bjørn Berg, bransjeorganisasjonen Avfall Norge)
 • Uhell og ulykker – statistikk og hendelser (Enhet for transport av farlig gods, DSB)
 • Skatestraumtunnelen, hva skjedde og hva ble gjort? (Martin Visnes, Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Tore Myrestrand, sjåfør Måløy Havneservice AS)

Foreløpig program torsdag 11. mai

 • Vegvesenets time – erfaringer fra utekontroll (Arne Island Larsen og Arnfinn Eriksen, Statens vegvesen Vegdirektoratet)
 • Kontroller av tanker – hva gjør vi og hva finner vi? (DNV GL)
 • Litiumbatterier – teknologi, regelverk og transportsikkerhet, del 1 (Forsvarets forskningsinstitutt (FFI))
 • Litiumbatterier – teknologi, regelverk og transportsikkerhet, del 2 (Enhet for transport av farlig gods, DSB, og Dag Albertsen, AS Batteriretur)
 • Avslutning (Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør DSB)

Om konferansen

Annethvert år arrangerer DSB Farlig gods-konferansen i sammenheng med revisjonen av det internasjonale regelverket for landtransport av farlig gods. Konferansen tar for seg nyheter og aktualiteter, og vektlegger forebygging av uhell og ulykker gjennom informasjon og foredrag om hendelser og kontroller av tanker og kjøretøy. Representanter fra ulike deler av bransjen deler mange spennende erfaringer, og denne gangen vi går blant annet nærmere inn på utfordringene transport av litiumbatterier kan føre med seg.

Formål og målgrupper

Konferansen skal være en arena for informasjonsdeling og god dialog med bransjen og sentrale målgrupper. Målgruppene for Farlig gods-konferansen 2017 er:

 • Sikkerhetsrådgivere
 • Virksomheter som driver ADR-opplæring
 • Transportører
 • Sjåfører
 • Aktuelle kontrollorganer
 • Andre myndigheter
 • Bransjeorganisasjoner
 • Andre som har en rolle innen transport av farlig gods