DSBs Brannvesenkonferanse 2017


Tema for årets konferanse er Brannstigen og områdene: ny utdanning, risikobasert forebygging, forbedret nødmeldetjeneste og fremtidens brann- og redningsvesen.

Kursnr.:
03/2017
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Brann og redning
Kurssted:
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Adresse:
Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

Ovenfor er en oversikt over alle fagbodene på konferansen.

>> Last ned programmet for konferansen (pdf)
>> Last ned kart over fagboder (pdf)

Program

Dag 1 (onsdag 22. mars)

 • Åpning av konferansen (Per-Willy Amundsen, Justis- og beredskapsminister)
 • Brannstigen - styrket brannsikkerhet og samfunnssikkerhet i kommune-Norge (Cecilie Daae, direktør DSB)
 • Trinn for trinn i Brannstigen (Hans Kristian Madsen, fungerende avdelingsdirektør i DSB)
 • Dimensjonering av fremtidens brann- og redningsvesen (Frode Sandvin Folkedal, prosjektleder for ny demensjoneringsforskrift DSB)
 • Status for det store brannløftet (Unn Dehlen, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen)
 • Samlokalisering av 110 og 112: kort status og erfaring fra arbeidet til nå (Siri Martine Munkeby, prosjektleder Samlok-prosjektet DSB, Terje Surdal, daglig leder Alarmsentralen Brann Øst AS/leder 110 Forum) 
 • Hvordan ett brannvesen kan dekke et helt land - erfaringer fra omorganiseringen i Skottland (Robert Scott, Assistant Chief Officer, Scottish Fire and Rescue Service)
 • Hvordan virker kompasset? - systematisk og risikobasert forebygging (Anders Leonhard Blakseth, avdelingsleder DSB)
 • Helikopterulykken på Turøy - viktigheten av samvirke (Eivind Hovden, Sivilforsvarsinspektør, Sivilforsvaret Hordaland)

Dag 2 (torsdag 23. mars)

 • Samlet innsats rundt nød- og beredskapskommunikasjon (Øyvind Hagen Karlsen, seksjonssjef Avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon, DSB)
 • Nasjonalt brannfaglig råd - en viktig stemme i utviklingen av fremtidens brann- og redningsvesen (Guttorm Liebe, Brannsjef i Skien, Per Gunnar Pedersen, Daglig leder og brannsjef i Salten Brann IKS) 
 • Fremtidens brannutdanning - hvordan skape den fagskolen brann- og redningsvesenet trenger (Morten Støldal, avdelingsleder DSB, Lena Brunzell og Annika Lindqvist fra Myndiheten för samhällskydd og beredskap (MSB) i Sverige)

Formål og målgruppe

DSB, som nasjonal brannmyndighet, ønsker å bruke denne årlige konferansen som arena for god dialog og relevant informasjonsdeling med sentrale målgrupper for DSBs arbeid.

Målgruppene for Brannvesenkonferansen er:

 • Brannsjefer
 • Ledere i brann- og redningsvesenet innenfor forebyggende arbeid, feiervesenet, beredskap og 110-sentral
 • Distriktssjefer sivilforsvaret
 • Fylkesberedskapssjefer
 • Andre sentrale roller innenfor brann- og redningsvesenet eller hos fylkesmannen

Årets tema: Brannstigen

Norge er et av verdens tryggeste land å leve i. Vi har et stabilt og demokratisk samfunn med lavt konfliktnivå. Vi opplever likevel alvorlige hendelser som kan ha katastrofale følger for den enkelte, og store konsekvenser for samfunnet. Kraftige stormer ødelegger hus, skader viktig infrastruktur, og kan i verste fall føre til tap av menneskeliv. Store skred rammer jevnlig lokalsamfunn (Meld. St. 10 (2017- 2017)).

I arbeidet med å styrke samfunnssikkerheten og redusere samfunnets sårbarhet har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fått i oppdrag å bidra inn i arbeidet gjennom å legge til rette for ny organisering av brann- og redningsvesenet, iverksette tiltak for en forbedret nødmeldetjeneste, bidra til å sikre systematisk og risikobasert forebyggende arbeid og å igangsette arbeidet med å etablere en ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell. DSB har valgt å organisere arbeidet innenfor oppdragene inn i et program for utvikling av brann- og redningsvesenet, under navnet Brannstigen.

Alle områdene innenfor Brannstigen berører Brann- og redningsvesenet og deres samarbeidspartnere. Tema for Brannvesenkonferansen 2017 vil være Brannstigen og de fire områdene vil danne grunnlag for programmet.

Brannstigen - program for utvikling av brann- og redningsvesenet

 • Ny utdanning
 • Risikobasert forebygging
 • Forbedret nødmeldetjeneste
 • Fremtidens brann- og redningsvesen