DSBs Brannvesenkonferanse 2018


Tema for årets konferanse er På

Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Adresse:
Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

>> Last ned det foreløpige programmet for konferansen (pdf)

Program

Dag 1 (onsdag 21. mars)

 • Åpning av konferansen (Justis- og beredskapdepartementet)
 • Brann- og redningvesenet i hele krisespekteret (Cecilie Daae, direktør DSB)
 • Tollforsvaret
 • Fremtidens Sivilforsvar (Arnstein Pedersen, fung. avdelingsdirektør Sivilforsvaret)
 • CBRNE - strategien (Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør DSB)
  CBRNE - beredskap i Trønderlag. Modell til etterfølge? (Stig Sjåland, brannkonstabel)
 • Utvikling av samvirke i samlok - Samtale med lederne i den samlokalisterte sentralen i Bodø (Vidar prosjektleder Samlok-prosjektet DSB, Terje Surdal, daglig leder Alarmsentralen Brann Øst AS/leder 110 Forum) 
 • Hvordan ett brannvesen kan dekke et helt land - erfaringer fra omorganiseringen i Skottland (Robert Scott, Assistant Chief Officer, Scottish Fire and Rescue Service)
 • Hvordan virker kompasset? - systematisk og risikobasert forebygging (Anders Leonhard Blakseth, avdelingsleder DSB)
 • Helikopterulykken på Turøy - viktigheten av samvirke (Eivind Hovden, Sivilforsvarsinspektør, Sivilforsvaret Hordaland)

Dag 2 (torsdag 23. mars)

 • Samlet innsats rundt nød- og beredskapskommunikasjon (Øyvind Hagen Karlsen, seksjonssjef Avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon, DSB)
 • Nasjonalt brannfaglig råd - en viktig stemme i utviklingen av fremtidens brann- og redningsvesen (Guttorm Liebe, Brannsjef i Skien, Per Gunnar Pedersen, Daglig leder og brannsjef i Salten Brann IKS) 
 • Fremtidens brannutdanning - hvordan skape den fagskolen brann- og redningsvesenet trenger (Morten Støldal, avdelingsleder DSB, Lena Brunzell og Annika Lindqvist fra Myndiheten för samhällskydd og beredskap (MSB) i Sverige)