CBRNE-konferansen 2023


CBRNE-konferansen på Sessvollmoen har siden 2009 vært den viktigste nettverksarenaen for aktører med en rolle i den nasjonale CBRNE-beredskapen, både på sivil og militær side. Årets konferanse er som tidligere år rettet mot brann- og redningsvesen, politi, prehospitale tjenester, Sivilforsvaret, Forsvaret, kommuner, Statsforvalterne, direktorater, helseforetak, forskningsinstitusjoner og departementer.

Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB og Forsvarets ABC-skole
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Forsvarets ABC-skole, Sessvollmoen
Adresse:
Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen

>> Se programmet (pdf)

CBRNE-konferansen 2023 er allerede fulltegnet, og det er mange på venteliste. De som står på venteliste for konferansen vil bli kontaktet seinest uka før påske. Det trengs ikke påmelding for å delta på materielldemonstrasjonen torsdag 13. april klokken 10.00-14.00. Demonstrasjonsområdet er skiltet fra parkeringsplassen på Sessvoll.

Programmet er utarbeidet i fellesskap av programkomiteen med representanter fra Forsvarets ABC-skole, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Forsvarets forskningsinstitutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Årets tema: Hvilke kapasiteter og kompetanse har vi, og hva fungerer godt.

Konferanseprogram er under utarbeidelse og vil bli lagt ut her.

På den første dagen har vi med leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget, leder av Totalberedskapskommisjonen, Harald Sunde og leder av arbeidet med den Helhetlige gjennomgangen av brann og redningsvesen i Norge, Johan Marius Ly. Etter deres innlegg blir det en paneldebatt der det også er mulig å komme med både spørsmål og kommentarer. I tillegg vil vi på den første konferansedagen få informasjon om gripbare kapasiteter i Norge, i våre naboland og i EU samt erfaringer fra hendelser og øvelser.

Dag to av konferansen er viet materielldemonstrasjon. Vi vil få siste nytt fra nødetater og bistandsressurser og hva de kan bidra med før deltakerne inviteres ut til demonstrasjon av materiell- og kompetansekapasiteter.

Materielldemonstrasjonene foregår utenfor indre leir og det er ikke kapasitetsbegrensninger her. Påmelding for de som kun vil delta på materielldemonstrasjonene dag 2 fra kl 10.00-14.00 er ikke nødvendig. Kart over demonstrasjonsområdet kommer.

Det er stor interesse og et begrenset antall plasser på Sessvollmoen. Programkomiteen forbeholder seg rett til å begrense antallet deltakere fra samme etat/avdeling/organisasjon.

Av samme grunn er det bindende påmelding. Dersom man ikke kan møte, må man melde seg av slik at plassen kan gis til andre.

Det er ingen konferanseavgift.

Det er et begrenset antall overnattingsplasser på Sessvollmoen. Alternativ overnatting er hotell på Gardermoen der Thon Hotell Gardermoen er nærmest Sessvollmoen.

Velkommen til CBRNE-konferansen 2023 på Sessvollmoen 12.-13.april!

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om programmet og konferansens innhold, ta kontakt med:

Torill Tandberg,
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
torill.tandberg@dsb.no

Espen Jargren,
Forsvarets ABC-skole
ejargren@mil.no