CBRNE-konferansen 2022


CBRNE-konferansen på Sessvollmoen har gjennom flere år vært en viktig nettverksarena for aktører med en rolle i CBRNE-beredskapen, både på sivil og militær side.

Kursnr.:
2022
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Forsvarets ABC skole
Adresse:
Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen

På grunn av pandemien var det ikke mulig å arrangere konferansen i 2020 og 2021. Årets konferanse er som tidligere år rettet mot brann- og redningsvesen, politi, prehospitale tjenester, Sivilforsvaret, Forsvaret, kommuner, Statsforvalterne, direktorater, helseforetak, forskningsinstitusjoner og departementer.

Her finner du det foreløpig programmet for CBRNE-konferansen 2022:

>> Foreløpig program (pdf)

Programmet er utarbeidet i fellesskap av programkomiteen med representanter fra Forsvarets ABC-skole, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Forsvarets forskningsinstitutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Årets tema vil bli delt i en nasjonal og internasjonal bolk. Temaene vil blant annet dreie seg om hvordan CBRNE-beredskapen påvirkes av krigen i Ukraina og hva falske nyheter og påvirkningsoperasjoner kan bety. Det vil bli nyheter fra arbeidet i samvirkeområdet CE-beredskap, fra CBRNE-senteret og fra Forsvarets Forskningsinstitutt, FFI.

I tillegg vil det bli informert om det som skjer i EU-samarbeidet innen CBRN beredskap. Sivilt-militært samarbeid gjennom øvelser vil bli tatt opp. Krisehåndtering før, under og etter langvarige kriser bli belyst gjennom et foredrag av Ole Andre Bråten, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Dette foredraget var planlagt for konferansen i 2020, og de siste års kriser viser at dette fortsatt er et relevant tema.

Praktisk informasjon

Det er ingen konferanseavgift.

Det er mulig å overnatte på Sessvollmoen. I år er det svært begrenset antall rom til disposisjon. Alle som er påmeldt vil etter påmeldingsfristen få en bekreftelse på deltakelse og med evt bekreftelse/avslag for de som har krysset av for overnatting på Sessvollmoen.

For de som skal overnatte, anbefales det imidlertid å bestille rom på hotell på Gardermoen siden blir fullt på Sessvollmoen. Thon Hotell Gardermoen er nærmest Sessvollmoen, og det legges opp til transport derfra til Sessvollmoen.

Velkommen til CBRNE konferansen 2022 på Sessvollmoen 18. – 19.oktober!

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om programmet og konferansens innhold, ta kontakt med:

Torill Tandberg
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
torill.tandberg@dsb.no

eller

Espen Jargren
Forsvarets ABC-skole
ejargren@mil.no