CBRNE-konferansen 2018


Konferansen er en viktig arena for det sivil/militære samarbeidet på CBRNE-området. Årets tema er CBRNE i en ny sikkerhetspolitisk tid.

Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Sessvollmoen
Adresse:
Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen
Meld deg på kurset

Målgruppene for årets konferanse er som tidligere Nødetatene, Sivilforsvaret, Forsvaret, etater og direktorater med ulikt ansvar og roller innen CBRNE-feltet, forskningsinstitusjoner og fra departementsnivå.

Tema for konferansen

  • CBRNE i totalforsvaret
  • CBRNE-øvelser i 2018
  • læring gjennom øvelser
  • etterforskning og analyse
  • forventninger til aktørene som utfører deteksjon
  • drøfting av scenarioer
  • kompetansetilbud og informasjon fra CBRNE-senteret
  • risikokommunikasjon
  • vertsnasjonstøtte
  • Nødnett

Programmet for CBRNE-konferansen er satt opp av en programkomite med representanter fra DSB, Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter, Forsvarets ABC-skole, Helsedirektoratet, Statens Strålevern og Forsvarets forskningsinstitutt.

CBRNE-konferansen er et viktig møtested for målgruppen, og en viktig målsetting med konferansen er å bidra til god nettverksbygging mellom aktørene som har ansvar på CBRNE-området.

Den nasjonale strategien for CBRNE-beredskap som ble fastsatt i 2016 av Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet utfordrer sektorene og har stor betydning for lokalt, regionalt og sentralt nivå. 

Også i år tilbyr Forsvarets ABC skole overnatting på Sessvollmoen.