Brannvesenkonferansen 2022 - digital


Brannvesenkonferansen 2022 ble avholdt 15. - 16. mars som en digital konferanse.

Kursnr.:
Konferanse
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Digital
Adresse:
DSB

Årets program

Årets konferanse handlet om brann- og redningsvesenet mot 2030. Hvilke utviklingstrekk, utfordringer og muligheter står man overfor innenfor beredskap, forebygging og nødmeldingstjeneste i årene som kommer?

>> Last ned programmet (pdf)

Opptak

Det ble gjort opptak av årets Brannvesenkonferanse. Opptaket er tilgjengelig som enkelte programposter slik at du enkelt kan se utvalgte innslag dersom det er ønskelig.

>> Se opptak fra konferansen her

Presentasjoner

>> Utviklingstrekk aldring og helse - Bjørn Heine Strand, FHI.
>> Dagens situasjon og veien videre - Anja Kristin Kleiven og Ava Sadeghi, Skadeforebyggende forum og Rune Kyllenstjerna, Lunner og Gran brann og redning.
>> Dette er SOS - Ett tryggare Sverige för alla - Göran Bertilsson, SOS Alarm.
>> Nytt oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene - Trond Brenden, NKS110 IKS.
>> Fremtidens nød og beredskapskommunikasjon - Sigurd Heier, DSB.
>> Risikovurdering og håndtering av brann i litium ion batterier - Henrik Trømborg, Drammensregionens brannvesen IKS.
>> Det store brannløftet - Menon Economics på vegne av Gjensidigestiftelsen.
>> Tilsynsaksjon farlige stoffer - Brit Skadberg, DSB.
>> Beredskapsanalyse storm - Ann Karin Midtgaard, DSB.
>> Stormen på Østlandet - Statsmeteorolog Håkon Mjelstad, MET.
>> Stormen på Østlandet - Per Asbjørn Flugstad, Skogbrand Forsikring.
>> Stormen på Østlandet, Nødnett - Kjetil Høiseth, DSB.
>> Brann- og redningsvesenforskriften - Suzanne Hauge Norvang, DSB.
>> Temaveileder til brann- og redningsvesenforskriften, Beredskapsanalyse - Christian Matre Illman, DSB.
>> Med fokus på læring - Anette Barka og Kenneth Wangen, NBSK.
>> Status Brann- og redningsskolen - Ann Christin Olsen-Haines, DSB.
>> Arbeidstilsynets veiledning om helseundersøkelse og tester av fysisk kapasitet - Lisbeth M. Tveit, Arbeidstilsynet.

Annet

>> Følgeevaluering av Det store brannløftet (2018-2021) – Sluttrapport. Rapporten er utarbeidet av Menon på vegne av Gjensidigestiftelsen.

 Mer informasjon

Brannvesenkonferansen tar for seg mange spennende tema men dekker ikke alt som kan være relevant å informere om fra DSBs side. Vi har derfor laget en brosjyre som presenterer flere aktiviteter og prosjekter som kan være nyttig og relevante å kjenne til.

>> Last ned brosjyren (pdf)