Brannvesenkonferansen 2021


Brannvesenkonferansen 2021 ble arrangert tirsdag 16. mars. Årets konferanse var endags og heldigital, og temaet var kompetanse for fremtidens utfordringer.

Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Gjennomføres på nett

Kompetanse for fremtidens utfordringer
Utdanningsreformen med ny fagskole og teknologistøttet opplæring for deltid var hovedtema for årets konferanse. I tillegg inneholdt programmet flere dagsaktuelle temaer, som kvikkleireskredet i Gjerdrum og felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene.

>> Program Brannvesenkonferansen 2021

Presentasjoner fra Brannvesenkonferansen 2021: