Brannvesenkonferansen 2021


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til Brannvesenkonferansen 2021, tirsdag 16. mars. Årets konferanse blir endags og heldigital, og temaet er kompetanse for fremtidens utfordringer.

Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Gjennomføres på nett
Meld deg på konferansen

Avdelingsdirektør Johan Marius Ly ønsker velkommen til Brannvesenkonferansen 2021 og viser noen glimt av hva du vil få høre mer om på konferansen:

Som nasjonal brannmyndighet arrangerer DSB årlig en konferanse for å skape en arena for god dialog og relevant informasjonsdeling med sentrale målgrupper. Målgruppen for Brannvesenkonferansen 2021 er primært brannsjefer, ledere og andre sentrale roller i brann- og redningsvesenet. Temaene for konferansen kan også være relevant og interessant for andre tilknyttet brann, redning og beredskap hos flere aktører.

Kompetanse for fremtidens utfordringer
Utdanningsreformen med ny fagskole og teknologistøttet opplæring for deltid er hovedtema for årets konferanse. I tillegg vil programmet inneholde flere dagsaktuelle temaer, som kvikkleireskredet i Gjerdrum og felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene.

Deltakelse i årets digitale konferanse er gratis.

>> Program Brannvesenkonferansen 2021
Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i programmet.

DSB åpner for at deltakerne i forkant kan sende inn spørsmål knyttet til ny fagskole. Send oss spørsmålene her.

Kontakt oss her dersom du har spørsmål knyttet til det praktiske rundt konferansen.

Velkommen til konferanse!