Brannvesenkonferansen 2019


Kursnr.:
-
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Brann og redning
Kurssted:
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Adresse:
Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

Brannvesenkonferansen

DSB er nasjonal brannmyndighet og arrangerer årlig Brannvesenkonferansen for å skape en arena for god dialog og relevant informasjonsdeling med sentrale målgrupper for DSBs arbeid.

Målgruppen for Brannvesenkonferansen er primært brannsjefer, ledere og andre sentrale roller i brann- og redningsvesenet. Tematikken for konferansen er også relevant for distriktssjefer i Sivilforsvaret, ledere og andre sentrale roller på beredskapsfeltet hos kommunene og hos Fylkesmannen.

Brannvesenkonferansen 2019

Brannvesenkonferansen 2019 ble avholdt den 20. mars 2019, på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen.

>> Program brannvesenkonferansen 2019 (pdf)

>> Utvalgte prosjekter og aktiviteter i DSB (brosjyre)