Brannvesenkonferansen 2019


Brannvesenkonferansen 2019 arrangeres 20. mars 2019 på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen. Velkommen!

Kursnr.:
03/2019
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Brann og redning
Kurssted:
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Adresse:
Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen
Med deg på konferansen

Brannvesenkonferansen 2019

DSB er nasjonal brannmyndighet og arrangerer årlig Brannvesenkonferansen for å skape en arena for god dialog og relevant informasjonsdeling med sentrale målgrupper for DSBs arbeid.

Brannvesenkonferansen 2019 avholdes den 20. mars 2019, på Clarion Hotel & Congress, Gardermoen.

Målgruppen for Brannvesenkonferansen er primært brannsjefer, ledere og andre sentrale roller i brann- og redningsvesenet. Tematikken for konferansen er også relevant for distriktssjefer i Sivilforsvaret, ledere og andre sentrale roller på beredskapsfeltet hos kommunene og hos Fylkesmannen.

Årets konferanse vil inneholde flere spennende temaer. Det vil blant annet handle om skogbrann og forberedelse til årets sesong, samt brann i avfallsanlegg. I tillegg vil temaet om responstid hos nødetatene bli debattert, og hvordan det oppleves og håndteres å komme først frem til en hendelse.

Mer informasjon blir fortløpende lagt ut her.