Brannvesenkonferansen 2018


Tema for årets konferanse er: På vei mot fremtidens brann- og redningsvesen.

Kursnr.:
03/2018
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Brann og redning
Kurssted:
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Adresse:
Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

Noen av spørsmålene som tas opp på konferansen og som danner grunnlaget for videreutviklingen av brann- og redningsvesenet:

 • Hvilke oppgaver har og skal brann- og redningsvesenet ha sett i lys av dagens risikobilde og fremtidens utfordringer?
 • Hvordan skal brann- og redningsvesenet organisere, bemanne og utruste seg?
 • Hvordan vil neste generasjons nødnett bli og hvilke gevinster vil samlokalisering med politiets operasjonssentraler kunne gi?
 • Hvordan kan vi forebygge på en best mulig måte og hva vil ny utdanning ha å si?

>> Last ned programmet for konferansen (pdf) (endringer kan tilkomme)
>> Oversikt over fagboder

 

Program:

Dag 1 (onsdag 21. mars)

 • Åpning av konferansen (Statssekretær Knut Morten Johansen, Justis- og beredskapsdepartementet)
 • Brann- og redningsvesenet i hele krisespekteret (Cecilie Daae, direktør DSB)
 • Totalforsvaret (Oberst Halvor Bjørnbeth, sjef J9 Forsvarets operative hovedkvarter)
 • Fremtidens Sivilforsvar (Jørn Atle Moholdt, avdelingsleder DSB)
 • CBRNE - strategien (Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør DSB)
 • CBRNE - beredskap i Trønderlag. Modell til etterfølge? (Stig Sjåland, brannkonstabel)
 • Utvikling av samvirke i samlok - Samtale med lederne i den samlokaliserte sentralen i Bodø (Vidar Lundås, leder politiets operasjonssentral, Marielle Bakklund, leder AMK-sentralen og Joakim Jarnæs, leder 110-sentralen)
 • Når alt rakner - hva kan brann- og redningsvesenet bidra med, og hvilke tiltak virker for å øke brannsikkerheten? (Øyvind Nermoen, branninspektør og koordinator bekymringsmeldinger Rogaland brann- og redning IKS)
 • Risikobasert forebygging - sammen er vi forberedt (Barbro Hatlevoll, seniorrådgiver DSB og Helga Katharina Haug, seniorrådgiver Helsedirektoratet) 
 • Når det uforutsette skjer en julaften morgen (Wenche Grinerud, rådmann i Kongsberg og Rita Kirsebom, brannsjef)
 • Forskningsrådets nye forsknings- og innovasjonssatsing på brannsikkerhet (Erik Schiefloe fra Forskningsrådet, Dag Botnen, brannsjef Haugaland brand og redning IKS og Ingrid Tollanes fra Gjensidigestiftelsen)
 • Brann og redning ytterst i kriseperspektivet (Hans Kristian Madsen, fungerende seksjonssjef DSB og Morten Harangen, seniorrådgiver DSB)

Dag 2 (torsdag 22. mars)

 • Neste generasjons Nødnett (Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør Avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon DSB og Jon Myroldhaug, brannsjef Oslo brann- og redningsetat)
 • Tilgjengeliggjøring av BRIS-data (Frode Sandvin Folkedal, seniorrådgiver DSB) 
 • Rekruttering i brann- og redningsvesenet (Lill-Marit Overvik, brannkonstabel Trøndelag brann og redningstjeneste og Morten Støldal, prosjektleder DSB)
 • Ny utdanning (Morten Støldal, prosjektleder DSB)
  - Fagskolen
  - Opplæring for deltidspersonell
  - Digital læringsarena

Formål og målgruppe

DSB, som nasjonal brannmyndighet, ønsker å bruke denne årlige konferansen som arena for god dialog og relevant informasjonsdeling med sentrale målgrupper for DSBs arbeid.

Målgruppene for Brannvesenkonferansen er:

 • Brannsjefer
 • Ledere i brann- og redningsvesenet innenfor forebyggende arbeid, feiervesenet, beredskap, 110-sentral og opplæring
 • Distriktssjefer sivilforsvaret
 • Fylkesberedskapssjefer
 • Andre sentrale roller innenfor brann- og redningsvesenet eller hos fylkesmannen