Kunnskapsbanken

Takk for at du ville besøke Kunnskapsbanken.  

Kunnskapsbanken inneholder informasjon om risiko og sårbarhet for naturhendelser basert på data fra ulike kilder.

Siden du forsøkte å gå til er for tiden dessverre ikke tilgjengelig. For å minimere risikoen for utnyttelse av sårbarheter har vi valgt å ta bort tilgangen for en periode. Det er ikke identifisert sikkerhetsinnbrudd og tiltaket er kun av preventiv art.

Kunnskapsbanken kart er fortsatt tilgjengelig via https://kart.dsb.no/kunnskapsbankkart, og det er mulig å logge inn for brukere som har fått brukertilgang på grunn av tjenstlig behov for data bak innlogging.