Elektronisk faktura til DSB

  • Faktura skal sendes elektronisk i EHF-format.
  • Elektronisk adresse til DSB er org. nr. 974 760 983.
  • Fakturaer til DSB skal inneholde bestillerreferanse 1810xxyy
  • Er det inngått avtale med DSB skal faktura også merkes med kontraktsnummer. Mer informasjon om EHF-faktura finnes på nettsidene til Direktoratet for økonomistyring.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 TRONDHEIM

Fakturainformasjon avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (tidligere DNK)

  • Faktura skal sendes elektronisk i EHF-format
  • Elektronisk adresse til DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon er organisasjonsnr. 990 382 840
  • Faktura merkes 2190xxxx

DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (tidligere DNK)
DFØ Trondheim
Postboks 4746
7468 Trondheim

Vi gjør oppmerksom på at statlige etater i utgangspunktet skal motta fakturaer i elektronisk format (EHF-format). Mer informasjon om hvordan du kommer i gang med elektronisk faktura finnes på Anskaffelser.no


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre oss.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.
Takk for at du hjelper oss!