Elektronisk faktura til DSB

  • Faktura skal sendes elektronisk i EHF-format.
  • Elektronisk adresse til DSB er org. nr. 974 760 983.
  • Fakturaer til DSB skal inneholde bestillerreferanse 1810xxyy i feltet "Deres ref.".
  • Er det inngått avtale med DSB skal faktura også merkes med kontraktsnummer. Mer informasjon om EHF-faktura finnes på nettsidene til Direktoratet for økonomistyring.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 TRONDHEIM

Vi gjør oppmerksom på at statlige etater i utgangspunktet skal motta fakturaer i elektronisk format (EHF-format). Mer informasjon om hvordan du kommer i gang med elektronisk faktura finnes på Anskaffelser.no