Digital post

Digital post til privatpersoner

DSB sender post digitalt til privatpersoner. Slik ønsker vi å jobbe smartere, og spare penger og miljøet. Direktoratet oppfordrer alle til å opprette sin egen digitale postkasse på Norge.no

Hvem mottar post digitalt?

De som vil motta digital post, er personer som står oppført i det offentlige kontaktregisteret og som ikke har reservert seg mot digital post. Alle som har logget seg inn på en offentlig tjeneste på nett, for eksempel hos NAV, eller Skatteetaten, er registret i kontaktregisteret.

Hvordan motta post digitalt?

Alle får et varsel på SMS og/eller e-post, når de får et brev i sin digitale postkasse.

Om digital postkasse

Digital postkasse gjør det enklere å motta post digitalt, og er innbyggernes eget trygge arkiv for viktige dokumenter.

Fordeler med digital postkasse er:

  • All post fra det offentlige trygt og gratis ett sted
  • Varsel på SMS og/eller e-post når det sendes viktige brev
  • Tilgang til posten uavhengig av tid og sted
  • Raskere svar og informasjon
  • Mulighet for å laste opp dokumenter til eget arkiv
  • Bidrar til å redusere offentlige kostander og spare miljøet

Om å opprette digital postkasse

På Norge.no kan innbyggere opprette digital postkasse. Innbyggere kan velge mellom to digitale postkasser; Digipost eller e-Boks. Postkassene er likestilt og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Begge tjenestene er gratis. For å opprette digital postkasse, må en logge seg inn enheten med Bank-ID, BuypassID eller CommfidesID.

Digital post til virksomheter

DSB har, i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), innført digital forsendelse fra vårt sak-/arkivsystem. Siden oppstarten våren 2019, har vi opplevd at ikke alle virksomheter som mottar post fra oss, har postrutiner som fanger opp forsendelser mottatt i meldingsinnboksen i Altinn. Vi håper informasjonen nedenfor kan bidra til en løsning på denne utfordringen.

Hvorfor digital forsendelse

I Digitaliseringsrundskrivet har regjeringen besluttet at offentlige virksomheter skal benytte digital forsendelse både til virksomheter og privatpersoner. Videre er det besluttet at det er Alt­­inn som skal benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende.

Virksomheter har ikke anledning til å reservere seg mot å motta post fra det offentlige i Altinn.

Mottak av digital post i Altinn

Når dere mottar post i meldingsinnboksen i Altinn, vil det bli sendt et varsel til den eller de varslingsadressene dere har registrert i Enhetsregisteret. Ofte vil disse være knyttet til personer i ledelsen.

Det er viktig at dere også tildeler roller og melder inn varslingsadresser på de personene som har ansvar for postmottak/postbehandling. Endringer i varslingsadresser og tildeling av roller kan dere gjøre ved å gå inn på virksom­hetens profil i Altinn.

Se felles uttalelse fra Altinn/Difi/KS 1.februar 2019.