Vurdering av "bålforbud" og klart språk i forskrift om brannforebygging

Sommeren 2018 var spesielt tørr med brannfare langt over normalen. Det var stor oppmerksomhet i mediene rundt skogbranner og bålforbud.

Mange kommuner innførte ulike former for totalforbud mot bruk av åpen ild. Andre forholdte seg til DSBs råd om at det ikke er hjemmel til å fatte slike forbud i perioden 15. april til 15. september. DSB ser nå på behovet for regelverksendring, eller om det er andre tiltak som er mer egnet til å få publikum til å handle riktig når det er tørt.

DSB legger vekt på at våre tekster har et klart språk slik at de skal være enkle å forstå og handle etter.

DSB har derfor sendt ut en høring der vi ber om svar på noen spørsmål og i tillegg spørsmål om språket i forskrift om brannforebygging.

https://hoering.dsb.no/Hoering/20