Vedtak - samtykke trinn I til endring og bygging av nye anleggsdeler ved sinkfabrikken i Odda i Ullensvang kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 20.11.2023 Boliden Odda AS samtykke til endring av anlegg og bygging av nye anleggsdeler ved sinkfabrikken i Odda i Ullensvang kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra Boliden Odda AS.