Vedtak Gasnor Mosjøen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Gasnor AS datert 06.03.2018 om samtykke til håndtering av farlig stoff. Søknaden gjelder utvidelse av LNG-anlegg i Mosjøen. Søknaden er senere revidert 20.11.2018.

I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Gasnor samtykke til håndtering av farlig stoff.