Vedtak – Samtykke til The Quartz Corp AS for etablering av klorineringsanlegg og flytting av HF-lager til nytt lagertelt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra The Quartz Corp (TQC) om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens fremstilling av renset kvarts på Drag, gbnr. 60/129 i Tysfjord kommune.